Sabtu, 20 Desember 2008

Membongkar Kebobrokan Penafsiran Surah Az-Zukhruf, Ayat 61

Kita sudah melihat bagaimana para misionaris Kristian menyalahtafsir ayat-ayat Al-Qur’an yang memanggil ‘Isa Al-Masih sebagai “Kalimatullah” untuk menguatkan sokongan pada doktrin mereka bahawa ‘Isa itu adalah Allah yang muncul sebagai manusia. Penafsiran yang janggal seperti ini rupanya bukan sahaja dikhususkan untuk ayat ini sahaja, malah kita mendapati juga pertuduhan terhadap ayat Al-Qur’an yang seperti berikut:

Di dalam Injil, Yohanes 14:6 Isa berfirman “Akulah jalan untuk mengenal Allah dan untuk mendapat hidup. Tidak seorang pun yang dapat datang kepada Allah kalau tidak melalui Aku.” Ayat ini jelas dan sering menghantui saya kerana di dalam surah Al-Fatihah 1:6 “Ihdinasyiraatallmustaqiim” yang bermaksud ‘tunjukkanlah aku jalan yang lurus’. Setiap kali waktu saya sembahyang, saya membaca ayat ini untuk meminta petunjuk agar ditunjukkan jalan yang lurus. Kepercayaan kepada Isa Al-Masih membawa jaminan penyelamatan. Ini terbukti di dalam Al-Qur’an Surah Az-Zukhruf 61 yang berbunyi: “hazaasyiraatolmustaqiim”, yang maksudnya; “Ikutlah Aku, inilah jalan yang lurus”.

Kita akan mengkaji ayat Al-Qur’an yang disebutkan oleh puak Kristian di dalam pertuduhan mereka.

Apakah Maksud Sebenar Surah Al-Zukhruf, ayat 61?

Mari kita lihat tafsiran ayat Surah Al-Zukhruf ayat 61 yang dipergunakan oleh misionaris Kristian:

  “Ikutilah Aku. Inilah jalan yang lurus”

Ayat di atas hanyalah sebahagian daripada ayat yang termaktub di dalam Surah Al-Zukhruf ayat 61 dan terjemahan yang sepenuhnya ialah:

“Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari Kiamat. Kerana itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah Aku. Inilah jalan yang lurus.”

Tetapi apa yang misionaris sengaja melakukannya ialah mereka hanya mengambil ayat ini untuk menyamakannya dengan ayat Yohanes 14:6, tanpa menurunkan seluruh konteks ayat ini. Ayat ini hanyalah merupakan sebahagian daripada keseluruhan Firman Allah sendiri yang dengan jelas menegaskan tentang siapa ‘Isa itu, dan tidak langsung merujuk kepada perkataan ‘Isa . Di sini kami perturunkan seluruh konteks ayat-ayat (termasuk ayat di atas) di mana Allah-lah yang sebenarnya berbicara di dalam ayat di atas, dan bukannya Nabi ‘Isa:

Isa itu tidak lain hanyalah seorang hamba yang Kami berikan kepadanya nikmat (kenabian) dan Kami jadikan dia sebagai tanda bukti (kekuasaan Allah) untuk Bani Israil. Dan kalau Kami kehendaki benar-benar Kami jadikan sebagai gantimu di muka bumi malaikat-malaikat yang turun temurun. Dan sesungguhya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Kerana itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah Aku. Inilah jalan yang lurus. Dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh syaitan; sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.” (Surah Al-Zukhruf: 59-62)

Sekali lagi tembelang misionaris Kristian yang memalsukan penafsiran ayat ini sudah pecah, dengan pembohongan yang jelas hanya menjerat diri sendiri. Dengan jelas kita dapat melihat bahawa ALLAH-lah yang berfirman di dalam Surah Al-Zukhruf, ayat 62 dan bukannya sabda ‘Isa a.s. Malah, kita melihat bahawa Al-Qur’an dengan tegas menjelaskan bahawa ‘Isa itu hanyalah semata-mata hamba Allah:

“Isa itu tidak lain hanyalah seorang hamba yang Kami berikan kepadanya nikmat (kenabian) dan Kami jadikan dia sebagai tanda bukti (kekuasaan Allah) untuk Bani Israil.” (Surah Al-Zukhruf: 59)

Jadi di manakah kesahihan dakwaan Kristian bahawa ayat di atas menyokong doktrin ketuhanan Nabi ‘Isa Al-Masih?

Dr. Hamka juga telah memberikan penafsiran yang jelas mengenai ayat di atas serta sebab turunnya ayat-ayat Surah Al-Zukhruf: 59-62 di atas.

Terdahulu dari Surah Al-Zukhruf ini diturunkan Surah Al-Anbiya’ (Surah ke 21). Pada ayat 98 dari Surah Al-Anbiya itu ada difirmankan: “Sesungguhnya kamu dan apa-apa yang kamu sembah selain Allah itu adalah akan jadi bakaran jahanam, yang akan kamu masuki”. Seorang pemuka Quraisy musyrikin itu bernama Abdullah bin Az Zab’ari, setelah mendengar ayat tersebut, lalu mencuba hendak membantah Nabi dan berkata: “Kalau benar orang yang menyembah selain Allah yang disembahnya sendiri akan menjadi kayu api neraka jahanam, bagaimana dengan Isa Almasih? Bagaimana dengan ibunya? Bagaimana dengan malaikat-malaikat? Engkau mengatakan Isa dan ibunya itu semua orang-orang terpuji. Semuanya itu disembah orang Nasrani selain dari Allah. Begitu juga ada orang Yahudi mengatakan ‘Uzair anak Allah. Maka kalau orang-orang itu masuk neraka, kami ini semuanya ridha masuk neraka supaya bersama-sama di neraka dengan mereka!” (Abdullah Az Zab’ari itu kemudian beriman juga).

Mendengar sanggahan Abdullah Az Zab’ari yang demikian, bersoraklah musyrikin yang lain menyokong perkataan temannya itu! Dan mereka merasa yakin bahawa sekali ini hujjah aturan Muhammad sudah dapat dipatahkan. Dan untuk membuka kerendahan mutu bantahan mereka itu, turunlah ayat-ayat ini.

“Dan tatkala Ibnu Maryam dijadikan contoh, tiba-tiba kaum engkau dari sebab itu bersorak-sorak”.
(ayat 57) Mereka bersorak-sorak kerana merasa mendapat alasan teguh untuk membantah Nabi.

“Dan mereka berkata: Adakah tuhan-tuhan kita yang lebih baik ataukan dia?”
(pangkal ayat 58).

Yang mereka maksudkan dengan dia itu ialah Nabi Isa Alaihis Salam. Maka kalau Nabi Isa yang dipuji Muhammad itu masuk neraka kerana dia disembah orang, tentu tuhan-tuhan kita juga sama ke neraka dengan Isa orang baik. Lantaran itu maka tuhan-tuhan kitapun orang-orang terpuji seperti Isa juga. Begitulah cara mereka hendak memutar balik keadaan.

Sebab itu, maka di ujung ayat dikatakan: “Tidaklah mereka pukulkan perkataan itu kepada engkau”. Yaitu menurut wahyu Surah Al-Anbiya ayat 98. “Melainkan sebagai bantahan”. Bantahan asal membantah saja. “Bahkan mereka itu adalah kaum yang suka bertengkar”. (ujung ayat 58)

Lalu diperbaiki kembali salah-sangka yang mereka timbulkan terhadap Nabi Isa anak Maryam:

“Tidaklah dia itu melainkan seorang hamba yang Kami beri nikmat kepadanya dan Kami jadikan dia contoh bagi Bani Israil” (ayat 59). Artinya, Isa tidaklah dalam golongan manusia atau berhala yang akan dimasukkan ke neraka lantaran dia disembah dan dipertuhan orang. Selama dia hidup, dia tidak pernah mengajak manusia supaya menyembah pula kepadanya sebagai menyembah kepada Allah. Dia adalah hamba Allah dan bukan anak-Nya. Dia diberi nikmat kenabian dan dia menjadi contoh yang baik bagi Bani Israil tentang keluhuran budi dan ketaatan kepada Tuhan. Dan ternyata dalam sejarah bahwa menetapkan Isa sebagai satu di antara satu tuhan, atau bahwa dia anak tunggal Tuhan, baru dijadikan keputusan oleh rapat Pendeta Nasrani setelah dia meninggal dunia.

Satu soal lagi, yaitu tentang kamu menyembah malaikat: “Dan jikalau Kami kehendaki, nescaya kami jadikan dari antara kamu jadi malaikat di bumi, menggantikan kamu”(ayat 60). Sebab malaikat itupun makhluk Tuhan seperti kamu juga. Bukan dia itu Tuhan, dan bukan anak perempuan Tuhan. Bisa dibuat sesuka-Nya oleh Tuhan, sehingga kalau Tuhan Allah mengkehendaki, tidaklah hal yang sukar bagi-Nya menjadikan kamu jadi malaikat di atas bumi ini, sehingga penduduk manusianya hilang, sebab berganti jadi malaikat semula. Sebab itu tidaklah benar sama sekali kamu menuhankan malaikat di samping Allah.

Kembali tentang Isa anak Maryam:

“Dan sesungguhnya dia itu dalah satu ilmu tentang sa’at. Maka janganlah kamu ragu kepadanya, dan turutilah Aku. Inilah jalan yang lurus” (ayat 61) Isa Almasih dilahirkan ke dunia tidak menurut yang biasa; dengan langsung tidak dengan perantaraan bapa. Apa yang semestinya terfikir olehmu jika memikirkan kejadian itu? Hendaknya ialah betapa Maha Besarnya kekuasaan Allah. Allah membuktikan bahwa dengan tidak dengan perantaraan bapapun, Dia dapat melahirkan seorang manusia ke dunia. Dengan melihat itu ilmumu bertambah dengan melihat dunia ini, bumi ini, satu waktu kalau janjinya datang akan dihancurkan semua. Dan seluruh manusia, walaupun telah beribu-ribu tahun mati, setelah datang waktunya akan dibangkitkan kembali dari dalam kuburnya. Itulah ilmu yang mesti timbul setelah memikirkan kelahiran Nabi Isa. Keganjilan kelahiran Nabi Isa hanya satu keajaiban kecil saja jika dibandingkan misalnya saja dengan bumi yang selalu mengedari matahari, dan bulan yang selalu mengedari bumi Maka janganlah kamu ragu lagi padanya, yaitu bahwa hari akan kiamat. Dan setelah kamu fikirkan Aku menjadikan Isa tidak dengan berbapa, janganlah dia yang kamu pertuhan. Dia hanya hamba dan makhluk-Ku, dan turutilah Aku. Jangan kamu kagum meluhat bekas kekuasaan-Ku, tetapi langsunglah kepada-Ku: Inilah jalan yang lurus. Kalau caranya sekarang: Inilah jalan yang logis.

“Dan sekali-kali janganlah kamu dipaling setan. Sesungguhnya dia itu bagi kamu adalah musuh yang nyata.” Syetanlah yang selalu membelokkan manusia di tengah jalan daripada tujuannya yang lurus. Dialah yang selalu menggoda manusia sehingga dia lupa pada yang empunya kuasa, kerana kagum melihat kekuasaannya. Syetan itulah musuh besar bagi manusia, yang belum puas kalau dia belum menjerumuskan manusia ke jurang kesesatan.”

Sekian sahaja dipetik dari tafsiran Al-Qur’an karangan Prof. Dr. Hamka mengenai ayat-ayat di atas.

Kesimpulan

Jelas kepada kita sekarang akan tafsiran palsu yang cuba digembur-gemburkan oleh puak misionaris Kristian, yang bukan sahaja memiliki argumen-argumen yang bankrap idea, tetapi juga hati yang sangat busuk dan buta akal untuk melihat ayat ini dalam konteks yang sebenarnya. Sudahlah doktrin ketuhanan ‘Isa a.s. tidak dapat dibuktikan di dalam Alkitab, kini mereka beria-ia hendak menyebarkan “penyakit” interpretasi yang dibuat oleh Konsil Nicea pada tahun 325M kepada umat Islam pula! Para misionaris Kristian tidak sekadar berpuas hati dengan hanya menyelewengkan kitab Injil dan cuba pula hendak menyelewengkan kitab suci Al-Qur’an. Namun mereka tidak sedar akan perbezaan yang besar antara ‘Isa versi Islam dan Tuhan Yesus versi Kristian yang mereka agung-agungkan itu. Kami berdoa kepada Yang Maha Esa supaya misionaris Kristian ini diberi hidayah-Nya agar mereka sedar akan kesilapan mereka dan keluar dari kongkongan ilusi ketuhanan ‘Isa putera Maryam, Insya’ Allah.

Rujukan

 • Prof. Dr. Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juzu’ 22-23-24-25
 • Alkitab Terjemahan Baru, Lembaga Alkitab Indonesia, 2000

9 komentar:

Anonim mengatakan...

Semua pendapat orang beriman dari berbagai aliran adalah baik,
yaitu: menghendaki supaya semua orang di dunia ini tidak ada yang “kafir”!

Oleh karena itu dengan dilandasi pengaruh dari keyakinannya,
maka segala upaya telah ditempuh oleh sebagian orang-orang beriman untuk melaksanakan hasil pendapatnya.

Tetapi:
Jika pendapat tersebut tidak didukung dengan pengetahuan yang lengkap, ditambah lagi sifat manusia “akulah yang paling benar”, maka orang yang bersangkutan bisa beranggapan orang lain kafir sehingga pendapat tersebut berakibat fatal bagi hubungan sesama manusia di dunia ini.

Jadi kalau seseorang sudah meyakini bahwa “Allah Maha Adil” tetapi belum memahami siapa yang di katakan “kafir” di akhirat nanti seperti yang sudah tertulis dalam ayat Al Quran di Q.69:50, maka hal itu bisa menjadi boomerang bagi yang bersangkutan.

Sehingga tidak heran karena kekeliruan pendapatnya maka ayat-ayat yang bermakna perintah: “untuk melenyapkan orang kafir” ditelannya mentah-mentah tanpa disadarinya, kemudian terjadilah “eksekusi” diri sendiri (bom bunuh diri) yang artinya melenyapkan dirinya sendiri.

Q.69:50
Dan sesungguhnya Al Quran itu benar-benar menjadi penyesalan
bagi orang-orang kafir (di akhirat).


Karena “Allah Maha Adil”, maka tidaklah mungkin Al Quran diturunkan akan
disesali oleh orang-orang yang bukan pemegangnya.


Jadi:
Siapakah “orang kafir” yang akan menyesali Al Quran di akhirat ?

Anonim mengatakan...

Semua pendapat orang beriman dari berbagai aliran adalah baik,
yaitu: menghendaki supaya semua orang di dunia ini tidak ada yang “kafir”!
Oleh karena itu dengan dilandasi pengaruh dari keyakinannya,
maka segala upaya telah ditempuh oleh sebagian orang-orang beriman untuk melaksanakan hasil pendapatnya.

Tetapi:
Jika pendapat tersebut tidak didukung dengan pengetahuan yang lengkap, ditambah lagi sifat manusia “akulah yang paling benar”, maka orang yang bersangkutan bisa beranggapan orang lain kafir sehingga pendapat tersebut berakibat fatal bagi hubungan sesama manusia di dunia ini.

Oleh karena itu kalau seseorang sudah meyakini bahwa “Allah Maha Adil” tetapi belum memahami siapa yang di katakan “kafir” di akhirat nanti seperti yang sudah tertulis dalam ayat Al Quran di Q.69:50, maka hal itu menjadi boomerang bagi yang bersangkutan.

Sehingga tidak heran karena kekeliruan pendapatnya maka ayat-ayat yang bermakna perintah: “untuk melenyapkan orang kafir” ditelannya mentah-mentah tanpa disadarinya, kemudian terjadilah “eksekusi” diri sendiri (bom bunuh diri) yang artinya melenyapkan dirinya sendiri.

Q.69:50
Dan sesungguhnya Al Quran itu benar-benar menjadi penyesalan
bagi orang-orang kafir (di akhirat).


Karena “Allah Maha Adil”, maka tidaklah mungkin Al Quran akan
disesali oleh orang-orang yang bukan pemegangnya.


Jadi:
Siapakah “orang kafir” yang akan menyesali Al Quran di akhirat ?

Anonim mengatakan...

Semua pendapat orang beriman dari berbagai aliran adalah baik,
yaitu: menghendaki supaya semua orang di dunia ini tidak ada yang “kafir”!
Oleh karena itu dengan dilandasi pengaruh dari keyakinannya,
maka segala upaya telah ditempuh oleh sebagian orang-orang beriman untuk melaksanakan hasil pendapatnya.

Tetapi:
Jika pendapat tersebut tidak didukung dengan pengetahuan yang lengkap, ditambah lagi sifat manusia “akulah yang paling benar”, maka orang yang bersangkutan bisa beranggapan orang lain kafir sehingga pendapat tersebut berakibat fatal bagi hubungan sesama manusia di dunia ini.

Oleh karena itu kalau seseorang sudah meyakini bahwa “Allah Maha Adil” tetapi belum memahami siapa yang di katakan “kafir” di akhirat nanti seperti yang sudah tertulis dalam ayat Al Quran di Q.69:50, maka hal itu menjadi boomerang bagi yang bersangkutan.

Sehingga tidak heran karena kekeliruan pendapatnya maka ayat-ayat yang bermakna perintah: “untuk melenyapkan orang kafir” ditelannya mentah-mentah tanpa disadarinya, kemudian terjadilah “eksekusi” diri sendiri (bom bunuh diri) yang artinya melenyapkan dirinya sendiri.

Q.69:50
Dan sesungguhnya Al Quran itu benar-benar menjadi penyesalan
bagi orang-orang kafir (di akhirat).


Karena “Allah Maha Adil”, maka tidaklah mungkin Al Quran akan
disesali oleh orang-orang yang bukan pemegangnya.


Jadi:
Siapakah “orang kafir” yang akan menyesali Al Quran di akhirat ?

Unknown mengatakan...

guowenhao20150403
kate spade handbags
ray ban
ray ban sunglasses
swarovski outlet
mont blanc
nike air force 1
kate spade
coach outlet store
ray ban aviator sunglasses
foamposite galaxy
chanel handbags,chanel bags,chanel outlet,chanel 2.55
instyler
louis vuitton outlet
ghd hair straighteners
herve leger
tiffany and co
louis vuitton outlet stores
coach outlet online
pandora
michael kors outlet online sale
coach outlet online
hollister
tods shoes
mac makeup
mlb jerseys
prada outlet
chanel handbags
pandora jewelry
ray ban sunglasses
herve leger dresses
iphone 6 case
coach factory outlet
true religion outlet
coach outlet
cheap jordans
jordan 4
oakley outlet
ray ban sunglasses online
burberry outlet online
christian louboutin

chenmeinv0 mengatakan...

the north face
pandora jewelry
clarks outlet
ugg boots
denver broncos jerseys
chelsea jersey
asics shoes
lebron james shoes
adidas yeezy
kobe bryant shoes
20175.17chenjinyan

Unknown mengatakan...

ugg outlet
armani jeans
rolex replica watches
cheap ugg boots
michael kors bags
michael kors outlet
polo ralph lauren outlet
ugg australia
cheap ugg boots
michael kors outlet online

1111141414 mengatakan...

longchamp handbags
basketball shoes
longchamp bags
michael kors outlet store
adidas ultra boost
michael kors outlet
michael kors outlet store
adidas stan smith men
cartier love bracelet
adidas nmd

Unknown mengatakan...

nike air max
nike free run
cartier bracelet
cheap jordan shoes
jordan 4
asics running
mac makeup
celine handbags
replica watches
thomas sabo uk
2018.3.29chenlixiang

Unknown mengatakan...


شركة تنظيف بيوت بالدمام
ارخص شركة نقل عفش بالاحساء
افضل شركة كشف تسربات المياه بالاحساء
ارخص شركة نقل عفش بمكة

BERITA DAN REFLEKSI
 1. CERAMAH AKHIR TAHUN HIJRIYAH 1429

 2. RENUNGAN 1 MUHARRAM 1430 H

 3. Refleksi Ibadah Haji Penangkal Jeratan Sistem Dajj…

 4. Teologi Apologetik dalam Membaca “Kitab Suci”

 5. Memilih Pemimpin

 6. "Dualisme"

 7. Propaganda ”Lintas Agama” yang Kian Canggih

 8. SEMANGAT BARAT

 9. Ribuan Manuskrip Islam Kuno Tersimpan di Perpustakaan...

 10. Invasi Gaza:"Operasi Cast Lead", bagian Dari Sebuah konpirasi...

 11. Antara Kebenaran dan “Pembenaran”

 12. "Kaum Yahudi dan Perusakan Agama”

 13. Inaugurasi Obama, Masonic Bible, dan Obelisk Fir’aun...

 14. Meninjau Kembali Gerakan Religio-Politik Islam [2]...

 15. Meninjau Kembali Gerakan Religio-Politik Islam [1]...

 16. "Tuhan" Filsafat

 17. Mengambil Hikmah Dari Yahudi-Yahudi "Nyeleneh"

 18. Adakah Jarak antara Agama dan Ilmu Pengetahuan? (1)

 19. Kumpulan Artikel M. Syamsi Ali

 20. Virus-Virus Akidah

 21. ZEITGEIST the movie

 22. Penemu Sirkulasi Pernapasan Ibn Al-Nafis atau Harv...

 23. TITIK TEMU ISLAM DAN KRISTEN

 24. Mengapa saya masuk Islam?

 25. Pendahuluan Kuliah Tauhid

 26. TAWHID dan KEMERDEKAAN

 27. SYIRIK dan MUSYRIK

 28. KISAH KETA’ATAN DAN KEMUNGKARAN DALAM AL-QUR’AN;

 29. SEJARAH YANG SELALU BERULANG…

 30. Madu Lebah Obat Luka Akibat Diabetes di Amerika

 31. HAL-HAL YANG MENGURANGI ATAU MERUSAK SIKAP TAUHID

 32. Proyek Rahasia Dibalik Agresi Brutal Israel ke Jalur gaza...

 33. Virus Merah Jambu, Bernama St Valentine

 34. Proyek Isa, Mengajak Muslim Menuju Kristiani

 35. VALENTINE DAY = Hari Raya Pagan Mengenang Pendeta

 36. Didukung Perusahaan Raksasa, Satukan Kekuatan Seba...

 37. Ribuan Media Misi Hadiri Konvensi Media Kristen International...

 38. Gereja Anglikan Inggris Setujui "Kristenisasi"

 39. Presiden Turki: Perpecahan Kelompok Sumber Utama Kekalahan...

 40. Musibah tanggul Situ Gintung

 41. Vatikan akan Boikot Film 'Angels & Demons'

 42. Waspadai Dendeng/Abon Sapi mengandung Babi

 43. Pesan Islam Dalam Game Nintendo, AS Gempar!

 44. Uskup Perancis: Kenapa Masjid Penuh dan Gereja Koson.

 45. Vatikan: Perbankan Barat Harus Melihat Sistem Keua...

 46. Terapi Musik Dalam Peradaban Islam

 47. what is name ?

 48. Orientalism, , kesalahan informasi dan IslamBERITA MUSLIM

 1. 4 Anak Jombang Jadi Jenius Berkat Hanifida

 2. Syirik: Dari Samiri sampai Ponari

 3. Warga Lebak Temukan Alquran dan Pedang Raksasa

 4. MER-C Usulkan Tangani Pengungsi Rohingya ..

 5. Tim kesehatan dari "Medical Emergency Rescue Commitmen...

 6. Presiden: Indonesia Bisa Jadi Pusat Perbankan Syar...

 7. Muslim Brazil Membangun Institute Imam Dan Da'i

 8. Selamatkan Muslim Rohingya

 9. Manusia Perahu Rohingnya dan Warga Yang Dilupakan

 10. Rohingya, Nestapa Minoritas Muslim Myanmar

 11. Pengungsi Rohingya Enggan Kembali Ke Myanmar

 12. Satu Lagi Perahu Rohingya Berlabuh di Aceh

 13. AS Akhirnya Bersuara Atas Nasib Rohingya

 14. Muslim Korsel Sulit Peroleh Makanan Halal

 15. Ragam Etnis Komunitas Muslim Korea

 16. Muslim India Makin Tercekik Diskriminasi

 17. Muslim India Menentang Penyiksaan

 18. Ribuan Orang Mendesak Sekjen PBB Menyelamatkan Kashmir...

 19. Aksi Hari Solidaritas Kashmir

 20. Komunitas Cina Muslim : Minoritas di Antara Minoritas...

 21. Tuduhan Ekstrimis Bagi Yang Meyakini Iman Islam di Inggris...

 22. Organisasi Muslim AS Ancam Boikot FBI

 23. Temuan Ilmuwan Muslim Indonesia Digunakan oleh NASA...

 24. Inggris Miliki Asuransi Mobil Islam Pertama

 25. Strategi Baru Anti-Teror Inggris Sudutkan Muslim

 26. Dakwah Islam di Penjara-Penjara AS, Banyak Tahanan...

 27. Masjid Geometri Putih Kawasan Urban Bosnia

 28. Suku Indian Cherokee dahulu adalah muslim

 29. Kapolda Beri Hak Jilbab, Media Asing dan Kaum Libera.

 30. Wanita Berjilbab Pimpin Distrik di Belanda

 31. HRW Soal Larangan Jilbab: Jerman Diskriminatif...

 32. Sekolah Bulgaria Larang Jilbab

 33. Norwegia Batalkan Keputusan Pemakaian Aparat Berji...

 34. Jilbab di Kesatuan Polisi Norwegia

 35. Norwegia: Polwan Muslim Boleh Berjilbab

 36. Bilqis, Muslimah Berjilbab Pertama ,bola basket

 37. Tuna Netra Palestina Menemukan Metode Baru .

 38. Jamaah Thawaf, Awan Lafaz Allah Muncul

 39. Sekolah Islam Diterima, Muslim Australia Gembira

 40. Bagaimana Sikap Rakyat Palestina Terhadap Hamas?

 41. Islamic Center di Moskwa Dibuka, Dihadiri Mufti ...

 42. Mujahid Al Qassam "Diselamatkan" Al-Quran

 43. Syekh Zayed, Masjid Terbesar Ketiga di Dunia

 44. Sekolah Islam menjamur di Sacramento

 45. Madrasah Islam di Virginia, Sarana Dakwah Islam di...

 46. Subhanallah, acara Maulid Nabi DI RS Katolik

 47. Filipina Amandemen UU Otonomi Muslim Mindanao

 48. Membangun Lingkungan dan Masa Depan Islam di Amerime.

 49. Fakta Baru, Israel Dalang Serangan 11 September

 50. Muslim Jepang Rindu Bimbingan Agama

 51. Diskriminasi dan Rasisme Terhadap Muslim di Kepolisi.

 52. Ilmuwan Malaysia Ikut Rancang Perluasan Masjidil H...

 53. 1,1 Juta Muslim Italia Ingin Didengar

 54. Keamanan Lebih Parah Bagi Muslim Xinjiang

 55. Kebijakan Memata-matai Kaum Muslim Picu Kemarahan

 56. Proyek perluasan Masjidil haram

 57. Muslim di Filipina Minoritas di Negeri Sendiri

 58. Inggris 'Mengemis' Agar Muslim Perkuat Militer

 59. Islam di Inggris Berkembang dari Kampus

 60. Ratusan Orang Dihalangi untuk Shalat Jumat di Al-Aqs.

 61. CIA Akan Rekrut Intel Muslim

 62. Kepala Babi Di Masjid Lejitkan Ketenaran Partai Na...

 63. Gerakan Muslim Malawi Lawan Kekerasan Domestik


BERITA MUALAF 1. Muslim di Amerika: Sebuah Perjalanan dalam Pencarian...
 2. Meningkatnya Mahasiswa Muallaf AS Paska Tragedi WTC...
 3. Stephen Schwartz, Jurnalis Amerika yang Bersyahada...
 4. Muslimah Rusia Bangun Masjid dari Kocek Sendiri
 5. Profesor Jeffrey Lang Temukan Hidayah melalui Pera...
 6. Muhammad Abdullah (d/h Alexander Pertz) : Kisah Is...
 7. Vicente Mota Alfaro: Dari Mualaf Sampai Menjadi Im...
 8. Michael: Kebenaran Itu Hanya Ditemukan Dalam Islam...
 9. Tolak Blokade Israel, Mahasiswa Inggris Duduki Kam...
 10. Islam Tumbuh Pesat di Inggris
 11. Kisah Yesus Tingkatkan Muallaf Spanyol!
 12. Alvero, Kisah Seorang Spanyol yang Memeluk Islam
 13. Kaci Starbuck Bangga Jadi Muslimah
 14. Hj Vera Pangka, Ibunya Para Muallaf
 15. Yusuf Islam Donasikan Lagu untuk Gaza
 16. Gadis Islandia itu Temukan Islam di Amerika
 17. Memeluk Islam, Pelukis Rusia Ekspresikan Keimanann...
 18. Jamilah Kolocotronis, Menemukan Cahaya Islam Saat ...
 19. Luna Cohen, Yahudi Maroko Menemukan Kebenaran Isla...
 20. Katlin Hommik Terkesan Puasa Ramadhan
 21. Konsep Trinitas Tak Masuk Akal, Kathryn Memilih Islam...
 22. Saudi: 510 Warga Asing Menyatakan Masuk Islam
 23. Dalam Sehari, 10 WN JEPANG Masuk Islam
 24. 14.200 Warga Kulit Putih Inggris Masuk Islam, Keba...
 25. Erik Meijer: Islam Itu Bisa Diterima Logika
 26. Tiap Tahun 3600 Warga Prancis Masuk Islam
 27. Kyrgyzstan Menjauhkan Anak-Anak Dari Islam
 28. Bantuan ke Jalur Gaza Capai 36 Trilyun
 29. HRW: Larangan Jilbab Mendiskriminasi Wanita Muslim...
 30. Penggalangan Dana Peduli Muslim Rohingya di Arena ...
 31. Selamat dari Kecelakaan Maut, Muslimah Rusia Bangu...
 32. Mengenal Islam Melalui Musik Underground
 33. Aria Desti Kristiana : Kenapa Tuhan Harus Disalib?...
 34. Di AS : Seorang Pendeta Menyatakan Masuk Islam "Di...
 35. Pelaksanaan Ajaran Islam Semakin Meningkat,.
 36. STEVEN KRAUSS
 37. PROFESOR JEFREEY LANG,PROFESOR MATEMATIKA
 38. ALEXANDER PERTZ
 39. VICENTE MOTA ALFARO
 40. MICHAEL DAVID SHAPIRO
 41. STEPEN SCHAWARTZ
 42. ISLAM TUMBUH PESAT DI INGGRIS
 43. KISAH YESUS TINGKATKAN MUALAF DI SPANYOL
 44. EASY ASHBY MEMELUK ISLAM USIA 13 TAHUN
 45. KACI STARBUCK
 46. Hj VERA PANGKA,IBUNYA PARA MUALAF
 47. GADIS ISLANDIA TEMUKAN ISLAM
 48. AL HAJ LORD HEADLY AL FAROOQ
 49. MOHAMMAD ASAD
 50. JOSEPH COHEN ,YAHUDI PINDAH KE ISRAEL MASUK ISLAM
 51. PEMUDA PERANCIS DAPAT HIDAYAH DI INGGRIS
 52. MOHAMMAD ALEXANDER RUSSEL WEBB
 53. SIR JALALUDIN LOUDER BRUNTON
 54. MUHAMMAD AMAN HOBOHN
 55. PROF HAROON MUSTAPA LEON
 56. ALI SELMAN BENOIST
 57. Dr. UMAR ROLF BARON EHRENFEL
 58. Dr. ABDUL KARIM GERMANUS
 59. Dr. HAMID MARCUS
 60. WILLIAM BURCHEL BASYIR PICKARD
 61. KOLONEL DONALD S ROCKWELL
 62. Mr. R.I. MELLEMA
 63. MISS MAS'UDAH STEINMANN
 64. FRIDA T MARAMIS
 65. YUSUF ROGER MARAMIS , Dari Evangelis Menjadi Dai
 66. H. Muhammad Zulkarnaen (d/h Eddy Crayn Hendrik)
 67. THERESIA DELLI SURJARMI
 68. SANDRINA MALAKIANO
 69. RUDY MULYADI FOORSTE S.TH
 70. DUA KALIMAT SYAHADAT MEMBISIK DI TELINGAKU
 71. CHRISTIAN GUSTAV
 72. AMY PEREZ
 73. TORQUATO CARDELLI
 74. TIA 'AFI'
 75. ALICIA
 76. SEORANG WALIKOTA DI AS MEMUTUSKAN MASUK ISLAM
 77. MUHAMAD RAMADHAN (STENDLY DELON)
 78. DARI SEORANG NEO NAZI MENJADI SEORANG MUSLIM
 79. PELATIH SEPAK BOLA ASAL PRANCIS MEMILIH MASUK ISLAM
 80. MIHAI BRESCARO
 81. ESTANISLAO SORIA(MANTAN PENDETA KATHOLIK FILIPHINA)
 82. PAQUITA WIDJAYA
 83. Molly
 84. IVONNE RIDLEY
 85. JESSICA,PUTRI SURIAH
 86. KATHY,WANITA AMERIKA
 87. PENDETA SENIOAR DI AFRIKA
 88. PROF DR HUBERTUS MYNAREK (PASTOR DAN TEOLOG)
 89. CHRISTIAN SCIENE MONITOR
 90. LAKSAMANA TNI (PURN SUDOMO)
 91. SUDOMO :SAYA MURTAD SELAMA 36 TAHUN
 92. OKTO RAHMAT TOBING
 93. KI MANTEP SUDHARSONO
 94. TAN PING SIEN (MUHSIN)
 95. G.M. SUDHARTA
 96. LIEM TJENG LIE
 97. ALEXANDRA GOTTARDO
 98. JIP HENJY JANA P, M.B.A.
 99. H. BURHAN NAPITULU
 100. OEY KIAM TJENG
 101. WS RENDRA
 102. AHMAD IHSAN (LIEM TJOE SAN)
 103. JAW MEI HWA
 104. NAOKO KASAI
 105. MUHAMMAD MU’MIN
 106. ANNA MARCELIA
 107. IRENI (Ny. Han Hoo Lie)
 108. STEFANUS R SUMANGKIR (EX PENDETA)
 109. RAHMAT PURNOMO (EX PENDETA)
 110. HANDOKO EX AKTIFIS GEREJA
 111. KWIK DYIT SOEN
 112. RICHELLE SANTOS,GADIS FILIPHINA
 113. WILLIBORDUS ROMANUS LASIMAN
 114. SYEIKH YUSUF ESTES EX PENGINJIL
 115. AISHA CANLAS
 116. SAYA INGIN MENJADI BAGIAN ORANG ISLAM
 117. KH. Drs. ALIFUDDIN EL ISLAMI (d/h Siong Thiam )
 118. PEREMPUAN JERMAN BERBONDONG-BONDONG MEMELUK ISLAM
 119. AMIRAH BOURABA
 120. PEMUDA ARGENTINA TEMUKAN ISLAM LEWAT INTERNET
 121. Ayesha
 122. GADIS KOLOMBIA BERSYAHADAH LEWAT INTERNET
 123. "JORDIE ROSENBAUM,PUTRI YAHUDI”
 124. BRITNEY SPEARS
 125. RUQAYYAH WARIS MAQSOOD
 126. GADIS AMERIKA BERSYAHADAH DI BIS KOTA
 127. MARGARITA
 128. Dr YAHYA YOPIE WALONI
 129. MICHAEL JAKSON
 130. DELANCE ,PERJALANAN SPIRITUAL
 131. MARMADUKE PICKTHALL
 132. SARA BOKKET,MANTAN MODEL
 133. AMIRA MAYORGA
 134. PENDETA KATHOLIK FILIPHINA YANG MENEMUKAN ISLAM
 135. MASUK ISLAM KARENA IKLAN BUS
 136. MUALAF LATIN DI AMERIKA
 137. ANAKKU DIRAMPAS KARENA “AKU MEMILIH ISLAM”
 138. TERTARIK KONSEP KETUHANAN
 139. HIDAYAH TAK KENAL WARNA,BANGSA DAN MASA
 140. PENGACARA YAHUDI PELUK ISLAM SETELAH 9/11
 141. DIANGGAP GILA SETELAH MENEMUKAN ISLAM
 142. TUHAN TELAH MEMILIKAN SAYA
 143. AKU BAHAGIA DIDALAM ISLAM
 144. ISLAM BUKAN TERORIS
 145. TERBIMBING MENUJU ISLAM
 146. OH TUHAN,TUNJUKANLAG BAGAIMANA AKU,MENEMUKANMU
 147. BERANJAK DARI TITIK NOL
 148. BERAWAL DARI BENCI BERAKHIR DENGAN CINTA
 149. Kisah Pemuda Yahudi –menemukan Islam di Internet

 150. Wajah baru Islam

 151. Ribuan orang Terkemuka di Inggris ke pelukan Islam

 152. Mualaf berbicara tentang bagaimana menegakkan Islam

 153. Mualaf Rusia memperkenalkan Toleransi didalam Islam

 154. Increasing Number Of Germans Embracing Islam

 155. Orang Katholicyang beralih ke agama Islam meningkat

 156. Beberapa nasehat untuk Mualaf baru

 157. A CATHOLIC NUN:BAD EXPERINCE BUT BEATIFUL END

 158. Hungarian Convert to Islam: Sultan

 159. Khadega Pihan dari Jerman

 160. MUSLIMS AUSTRIA: THE EARLY RECOGNITION OF RELIG...

 161. Muslim Mualaf dokuomentasi Texas

 162. Perjalananku menuju Islam

 163. Iman (Monica) Aparicio dari Kristen ke Islam

 164. 73 Year old Italian Man and His Wife Convert to Is...

 165. Ibrahim Karlsson

 166. Christopher Shelton

 167. Lady Evelyn Zeinab Cobbold

 168. Rob Wicks

 169. Yahiye Adam Gadahn

 170. Cinta tak terbatas untuk sebuah pujian

 171. Shalawat untuk Muhammad Mustafa saw

 172. Indian Nobel Prize Nominee Embraces Islam

 173. Iman from Italy finds Islam

 174. A French Doctor of Medicine Narrates his Adherence...

 175. A Different Childhood

 176. Sir Abdullah Archibald Hamilton (England)

 177. Muhammad Aman Hobohm (Germany)

 178. Thomas Irving (Canada)

 179. Mavis B. Jolly (England)

 180. Miss Fatima Kazue (Japan)

 181. professor Haroon Mustapha Leon

 182. American Muslims Growing in Number Rapidly After...

 183. DISCOVERING ISLAM: A CANADIAN MUSLIMA'S STORY

 184. DISCOVERING ISLAM: A CANADIAN MUSLIMA'S STORY

 185. Karima Slack Razi

 186. Jewellee

 187. HEADLINE : WHY I CHOSE ISLAM, BY BRIDE JEMIMA

 188. C. Huda Dodge : My Path To Islam

 189. Afrah Alshaibani : Becoming Muslim

 190. Testimony of Ahmed Corpus (Formerly Marco Corpus)

 191. Dr. ALI SELMAN BENOIST

 192. Christopher Patrick Nelson : Islam Saved My Mental...

 193. FAUZUDDIN AHMAD OVERING

 194. CNN News: 1.5 Million Americans coverted to ISLAM ...

 195. NBC NEWS: 20000 Americans Convert To ISLAM Each Ye...

 196. Africa, the first refuge for Muslims

 197. List of converts to Islam from Dharmic religions a...

 198. List of converts to Islam from Judaism

 199. List of converts to Islam from Christianty

 200. 'Allah came knocking at my heart'

 201. Testimony of Ihsan Chua Gim Sam

 202. The Best Speech is the Speech of Allah,And the Bes...

 203. John Kirch, USA, "I went on a 20-year-long search ...

 204. Have you ever wondered what the name Tallahassee m...

 205. Abdul Hakeem Heinz: Islam Eventually Entered My He...

 206. MAVIS B. JOLLY, The Qur'an, I found, works silentl...

 207. Mike LoPrete, USA, 19 year old college student. "...

 208. My Conversion to Islam

 209. Sherif Quinn,Christianity: The Point of Departure

 210. Shive Prasad Demolished Babri Masjid That Day -

 211. TIM WEIS, I have European lineage. I am a Muslim. ...

 212. Walter 'Abdul-Walee' Gomez

 213. The Story of a Jewish Boy - Finding Islam in Cyber...

 214. Kimi from australian

 215. Tasha, I had been studying Islam ever since I was ...

 216. Finding My Way….Lynette Wehner's conversion to Isl...

 217. The conversation to Islam of (Yahya) Donald W. Flo...

 218. How We Came To Embrace Islam

 219. Somayyah, From a Bathing Suit to Hijab.

 220. God works in mysterious ways

 221. Rashida S. (Rachel Singer) daughter of a devout Ro...

 222. Jocelyn Wiener, Times Staff Writer. Young, Female ...

 223. InNoor's Testimony: sights into Women in Islam vs....

 224. ,Nakata Khaula,A Japanese Woman's Experience of Hi...

 225. Michelle, "I came from a Jewish family in New Yor...

 226. Maureen McCormick, Life is good for Muslim women

 227. Maryam Jameelah, Converts' Stories: Interview with...

 228. Maryam al-Mahdayah, There is no more conflict w...

 229. Madonna Johnson "..all of my turmoil and anxiety ...

 230. Dr. Kari Ann Owen.USA, Jewish, "I began to look .....

 231. Karen's Testimony. "If Jesus is God, then why did ...

 232. Haji Maryam Mohammed Ahmed, American Muslima, She ...

 233. Chahida Zanabi, Norway, "..i found [a belief that ...

 234. Asiya Abd al-Zahir,Australia, "..the only religion...

 235. Aminah Assilmi "I couldn't be a Muslim! I was Ame...

 236. Yvonne Ridley In the Hands of the Taliban: From C...

 237. Yusuf Islam (Formerly Cat Stevens) Famous ex-Roc...

 238. Wilfried (Murad) Hofmann, German Diplomat And NATO...

 239. PROF. UMAR MITA, Economist, Social Worker and Pre...

 240. Nuh Ha Mim Keller, From an American Catholic to on...

 241. Leopold Weiss,Statesman, Journalist, Author, and t...

 242. Muhammad Ali

 243. Dr. Maurice Bucaille,The author of: "The Quran and...

 244. Michael Wolfe

 245. Malcolm X - In His Own Words

 246. A Confession by Leo Tolstoy

 247. Kareem Abdul-Jabbar

 248. Johann Wolfgang v. Goethe Embraced Islam

 249. Jemima Goldsmith : Why I chose Islam, by bride Jem...

 250. Jermaine Jackson

 251. Dr. Jeffrey Lang

 252. German Pop Singer Finds Destination in Islam

 253. Lord Headley Al-Farooq (England)

 254. Hamza Yusuf (Mark Hanson)

 255. Lady Evelyn Zeinab Cobbold

 256. Dileep Kumar, Leaving Celebrity Status Behind

 257. Dr. Abu Ameenah Bilal Philips

 258. Testimony of Abdur-Raheem Greene (Formerly Anthony...

 259. Dr. Yahya A.R. Lehmann,(Former Roman Catholic Prie...

 260. Viacheslav Polosin - Former Archpriest of the Russ...

 261. S.M. SULAYMAN,(Former Baptist Church Minister), U....

 262. Selma A. Cook,An Australian Missionary’s Journey t...

 263. Ruba Qewar, Jordanian Missionary reverts to Islam

 264. Raphael Narbaez, Jr. ,From the Watchtower to the M...

 265. Rabbi Moisha Krivitsky of Makhachkala synagogue e...

 266. Muslima,The Former Catholic Missionary (Burundi)

 267. Khadijah 'Sue' Watson - Former pastor, missionary,...

 268. Ibrahim Khalil - Former Egyptian Coptic priest

 269. George Anthony - Former Catholic priest

 270. Dr. Gary Miller (Abdul-Ahad Omar) - Former mission...

 271. Anselm Tormeeda - 14th century CE scholar and prie...

 272. Anonymous Female Missionary Former Catholic missio...

 273. Abdullah al-Faruq - Formerly Kenneth L. Jenkins,

 274. Martin John Mwaipopo

 275. George Anthony - Former Catholic priest

 276. Drs. Alifuddin El-Islamy (d/h Siong Thiam ) :

 277. Cardinal Abu Ishaq

 278. Prof. Abdul Ahad Dawud

 279. Dr. Jerald F. Dirks

 280. Long journey toward Islam, a Muslim American

 281. Aisha Canlas, Peaceful Feeling Hearing Voices Adzan...

Download

  1. ebook : Masalah dan solusi (Shakwaa wa Hulul)

  2. Perlakuan terhadap minoritas menurut Kristen dan Islam

  3. Kisah perjalanan dari Kristen ISLAM

  4. Muhammad Saw dari A sampai Z

  5. Referensi Web Dunia : Quran Mp3

  6. Free ebook : Al-Quran dan Ilmu Astronomi

  7. Saya menyeru kepada Wanita dimana rasa malumu,Saudaraku?

  8. Tafsir Kalimat Tauhid

  9. Perjalanan Mencari Kebenaran (indonesia)

  10. Status Yesus didalam Islam

  11. download :Islamic CGI Scripts

  12. FREE EBOOK FROM pakdenono.com

  13. Download Al Quran dengan terjemahan bahasa urdu (1)

  14. download : E-Hadith Software E-book 2.0.1

  15. Screensaver Islami “ keajaiban Al qur’an

  16. download : INDAHNYA ISLAM KITA

  17. download : Muslim Explorer 2007

  18. Download : Software 1.0 Hadist

  19. download book : Wanita Dalam Pandangan Islam

  20. Kisah-Kisah para Nabi

  21. Cyber Salat

  22. Pentingnya sebuah hak

  23. Bacaan Al Quran : Abd AlWADOOD Haneef

  24. Islamic Screen Savers Downloads

  25. Divine Islam Software

  26. Internet Islamic Tools Downloads

  27. Hadith Downloads

  28. Quran Downloads

  29. Download : Piagam Madinah (language bahasa indones...

  30. HOLY QURAN - Chapter Wise - Beautifully Compiled

  31. Siapkah Kamu untuk Islam?

  32. Pertanyaan mu dan jawaban Al qur’an

  33. Islam – Jawaban kepada Non muslim

  34. Translation of the meaning of the Holy Quran

  35. Quran recitation by Sa'ad al-Ghamdi in MP3 format

  36. Arabic/English Quran in searchable (only English)
Arsip Blog

Gratis Download Ebook,Mp3 dan Software Islam's Fan Box