Sabtu, 06 Oktober 2012

Yesus Mustahil Imam Nabi dan Raja Yahudi?

Artikel  ini adalah tulisan dari dari seorang Facebooker Kristian yang sangat cerdas dan kritis , ia di Facebook menggunakan nickname Haihai Bengcu ,beliau adalah salah satu teman di facebook kami. dan ketika ia memostingkan artikel tersebut Kami menjadi salah satu orang yang ditandai Artikelnya tersebut.

dan ketika hari ini berniat mengarsipkan artikel tersebut di sini dan mengecek artikel tersebut di Sabda Space ternyata Artikel tersebut kini sudah tidak ada


karena di Sabda Space Artikel tersebut sudah hilang,maka kami segera menuju ke Blog yang dikelola sdr Bengcu,yaitu Bengcu Menggugat


dan dari Artikel tersebut kini akan kami Dokumentasikan di sini :
Entah siapa yang memulainya namun Ahmed Deedat yang mempopulerkannya. Menurutnya, nabi seperti Musa yang tercatat di dalam Ulangan 18:18 adalah Muhamad SAW. Karena DENGKI maka orang-orang Kristen pun berlomba-lomba menentang ajaran demikian dengan menyatakan nabi seperti Musa itu adalah Yesus. Sejak itu orang-orang Kristen dan orang-orang Islam pun saling memaki dan  saling menggasak dalam permainan SERUPA MUSA. Dengan Alkitab sebagai sumber pustaka dan standard kebenaran, baik Yesus maupun nabi Muhamad SAW yang disunat mustahil SERUPA MUSA yang tidak disunat. Musa anak perkawinan sah sedangkan Yesus anak di luar nikah. Musa hasil KUE paling enak di dunia (kue nggak orgasme dewek) sedangkan Yesus bukan dari dunia ini. Musa adalah nabi sedangkan Yesus Anak Allah. Musa adalah manusia sedangkan Yesus Anak Manusia. Musa diutus kepada bangsa Israel sedangkan Muhamad SAW diutus kepada orang-orang yang percaya bahwa dia rasul Allah. Musa mengucapkan kata-kata yang diletakkan oleh YHWH ke dalam mulutnya sedangkan Muhamad SAW, karena nggak bisa membaca maka mengucapkan kata-kata yang dibacakan oleh malaikat Jibril dari Alquran. Musa diutus oleh Allah yang mahakuasa (El Shadday) alias YHWH (TUHAN) sedangkan Muhamad SAW diutus oleh Allahhu Akbar (El Gadowl).
Musa Adalah Malaikat dan Mulut YHWH
Jadi sekarang, pergilah, Aku mengutus (shalac) engkau kepada Firaun untuk membawa umat-Ku, orang Israel, keluar dari Mesir.” Keluaran 3:10
Tetapi TUHAN berfirman kepadanya: “Siapakah yang membuat lidah (peh) manusia, siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta; bukankah Aku, yakni TUHAN? Keluaran 4:11
Oleh sebab itu, pergilah, Aku akan menyertai lidahmu (peh) dan mengajar engkau, apa yang harus kaukatakan.” Keluaran 4:12
Tetapi Musa berkata: “Ah, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut Kauutus.” Keluaran 4:13
Maka bangkitlah murka TUHAN terhadap Musa dan Ia berfirman: “Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu, kakakmu? Aku tahu, bahwa ia pandai bicara; lagipula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Keluaran 4:14
Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya (peh); Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Keluaran 4:15
Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu, dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu (peh) dan engkau akan menjadi seperti Allah (Elohim) baginya. Keluaran 4:16
Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kaupakai untuk membuat tanda-tanda mujizat.” Keluaran 4:17
Handai taulanku, tersebut di atas adalah kisah Musa diangkat menjadi utusan alias malaikat (Malak) dan mulut (peh) YHWH (TUHAN). Sebagai Malaikat dan mulut-Nya maka YHWH yang akan menaruh perkataan-perkataan yang harus dikatakan oleh Musa.
Israel Minta Nabi
Seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, kilat sabung-menyabung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Keluaran 20:18
Mereka berkata kepada Musa: “Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan; tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati.” Keluaran 20:19
Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu: “Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa.” Keluaran 20:20
Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Keluaran 20:21
Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Musa: “Beginilah kaukatakan kepada orang Israel: Kamu sendiri telah menyaksikan, bahwa Aku berbicara dengan kamu dari langit. Keluaran 20:22
Di gunung Horeb, YHWH (TUHAN) berbicara langsung kepada bangsa Israel dari langit. Ketika TUHAN berbicara, mereka menyaksikan guruh mengguntur, kilat sabung-menyabung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Itu sebabnya bangsa Israel ketakutan lalu minta YHWH tidak berbicara langsung kepada mereka namun kepada Musa yang akan menyampaikan pesannya kepada mereka. Sejak itulah Musa pun menjadi NABI alias MALAIKAT (utusan) dan MULUT (peh) YHWH.
Nabi Yang Seperti Musa
“Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Ulangan 18:9
Seorang nabi (Nabiy) dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh TUHAN, Allahmu; dialah yang harus kamu dengarkan. Ulangan 18:15
Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada TUHAN, Allahmu, di gunung Horeb, pada hari perkumpulan, dengan berkata: Tidak mau aku mendengar lagi suara TUHAN, Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Ulangan 18:16
Lalu berkatalah TUHAN kepadaku: Apa yang dikatakan mereka itu baik; Ulangan 18:17
seorang nabi (Nabiy) akan Kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini; Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang Kuperintahkan kepadanya. Ulangan 18:18
Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku, dari padanya akan Kutuntut pertanggungjawaban. Ulangan 18:19
Tetapi seorang nabi (Nabiy), yang terlalu berani untuk mengucapkan demi nama-Ku perkataan yang tidak Kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama allah lain, nabi itu harus mati. Ulangan 18:20
Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu: Bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan TUHAN? Ulangan 18:21
apabila seorang nabi berkata demi nama TUHAN dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan TUHAN; dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya.” Ulangan 18:22
Musa mustahil hidup selamanya. Bahkan Musa tidak akan ikut masuk ke negeri Kanaan. Apa yang akan terjadi bila Musa mati dan bangsa Israel masuk ke Kanaan? Seorang nabi seperti Musa akan dibangktikan dari antara bangsa Israel. Kenapa YHWH perlu membangktikan seorang nabi? Karena bangsa Israel menolak YHWH berbicara langsung kepada mereka dan menghendaki seorang PERANTARA. Sama seperti Musa, YHWH juga akan menaruh firman-Nya dalam mulut nabi itu dan dia akan mengatakan kepada bangsa israel segala yang diperintahkan kepadanya untuk dikatakan. Bangsaa Israel harus mendengarkan nabi tersebut sama seperti mereka mendengarkan Musa. Yang tidak mendengarkan akan akan dituntut oleh YHWH.
Setelah Musa mati, YHWH pun menepati janji-Nya dengan membangkitkan Yosua menjadi nabi-Nya. Setelah Yosua mati, YHWH membangkitkan HAKIM-HAKIM ketika diperlukan. Kemudian lahirlah nabi Samuel. Setelah Samuel mati, YHWH membangkitkan nabi Natan. Nabi adalah malaikat dan mulut YHWH. Nabi hanya mengatakan yang diletakkan TUHAN di mulutnya untuk dikatakan. Nabi yang terlalu berani dan mengatakan yang tidak diperintahkan YHWH untuk dikatakannya, pasti mati. Generasi datang dan pergi nabi Israel pun silih berganti. Nabi yang tidak dibangkitkan oleh YHWH disebut nabi palsu.
Yesus Mustahil Nabi dan Imam Serta Raja Yahudi
Para teolog Kristen mengajarkan bahwa selama di dunia, Yesus memangku tiga jabatan yaitu: Imam, Nabi dan Raja. Benarkah Alkitab mengajarkan hal demikian? Dusta! Dengan Alkitab sebagai sumber pustaka dan standard kebenaran, Yesus MUSTAHIL imam, nabi dan raja Yahudi.
Urapilah mereka, seperti engkau mengurapi ayah mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagi-Ku; dan ini terjadi, supaya berdasarkan pengurapan itu mereka memegang jabatan imam untuk selama-lamanya turun-temurun.” Keluaran 40:15
“Suku Lewi dan keturunan Imam Harun” adalah syarat untuk menjadi Imam YHWH (TUHAN). Yesus bukan suku Lewi apalagi keturunan Harun. Dia lahir dari Maria yang keturunan Yehuda Bapak-Nya adalah Yusuf yang juga keturunan Yehuda. Itu sebabnya, sampai kuda gigit jari pun Yesus mustahil menjadi imam bangsa Israel alias Imam YHWH. Itu sebabnya doktrin Yesus adalah imam Yahudi adalah ajaran SESAT karena bertentangan dengan ajaran Alkitab.
di mana Yesus telah masuk sebagai Perintis bagi kita, ketika Ia, menurut peraturan Melkisedek, menjadi Imam Besar  sampai selama-lamanya. Ibrani 6:20
Peraturan Melkisedek tidak berlaku di Israel sebab yang berlaku bagi bangsa Yahudi adalah peraturan YHWH alias hukum Taurat. Itu sebabnya meskipun menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, namun Yesus mustahil menjadi imam Yahudi menurut hukum Taurat. Oleh karena itu, selama  di dunia, Dia tidak pernah melakukan pekerjaan imam di bait TUHAN (hieron) sebab Yesus bukan imam bangsa Yahudi.
seorang nabi (Nabiy) akan Kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini; Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang Kuperintahkan kepadanya. Ulangan 18:18
Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Anak-Nya,  yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta.  Ibrani 1:1-2
Hanya YHWH yang membangkitkan nabi Israel. Nabi Israel hanya mengatakan yang diletakkan di mulutnya oleh YHWH untuk dikatakan. Nabi yang berkata demi nama Allah lain harus mati. Yesus MUSTAHIL nabi Israel alias nabi YHWH. Itu sebabnya tertulis, “pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Anak-Nya.” Yesus adalah Anak Allah, itu sebabnya Dia mustahil menjadi nabi YHWH sebab Dia adalah YHWH yang menjadi daging.
dan bertanya-tanya: “Di manakah Dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintang-Nya di Timur dan kami datang untuk menyembah Dia.” Matius 2:2
mereka mengambil daun-daun palem, dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru: “Hosana! Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel!” Yohanes 12:13
Maka kata Pilatus kepada-Nya: “Jadi Engkau adalah raja?” Jawab Yesus: “Engkau mengatakan, bahwa Aku adalah raja. Untuk itulah Aku lahir dan untuk itulah Aku datang ke dalam dunia ini, supaya Aku memberi kesaksian tentang kebenaran;  setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara-Ku.” Yohanes 18:37
Tetapi pada kamu ada kebiasaan, bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu, supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?” Yohanes 18:39
Mereka berteriak pula: “Jangan Dia, melainkan Barabas!” Barabas adalah seorang penyamun. Yohanes 18:40
Dan di atas kepala-Nya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa Ia dihukum: “Inilah Yesus Raja orang Yahudi.” Matius 27:37
Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam Kerajaan-Nya.” Matius 16:28
Jawab Yesus: “Kerajaan-Ku bukan dari dunia ini; jika Kerajaan-Ku dari dunia ini, pasti hamba-hamba-Ku telah melawan, supaya Aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi, akan tetapi Kerajaan-Ku  bukan dari sini.”  Yohanes 18:36
Orang Majus datang mencari raja orang Yahudi. Ketika bertemu dengan Yesus, mereka menyembah-Nya sebagai raja orang Yahudi. Ketika Pilatus bertanya, Yesus membenarkan bahwa Dia memang dilahirkan untuk menjadi raja namun sama sekali tidak mengakui bahwa diri-Nya adalah raja orang Yahudi. Di atas kepala-Nya terpasang tulisan yang menyebutkan kenapa Yesus disalib: Inilah Yesus raja orang Yahudi. Kerabatku sekalian, benarkah Yesus raja orang Yahudi? Benar! Namun kerajaan-Nya bukan di dunia ini. Itu sebabnya Dia dibunuh oleh bangsa Yahudi sebab mereka menuduh Dia sedang membangun kerajaan-Nya di dunia ini. Yesus adalah raja orang Yahudi sebab Dia adalah YHWH namun para imam tidak pernah menahbiskannya bahkan bangsa Yahudi menolak-Nya mentah-mentah di hadapan Pontius Pilatus. Mengajarkan Yesus memegang jabatan raja orang Yahudi selama di dunia? Itu ajaran sesat karena bertentangan dengan ajaran Alkitab.
Orang yang berlaku terlalu berani dengan tidak mendengarkan perkataan imam yang berdiri di sana sebagai pelayan TUHAN, Allahmu, ataupun perkataan hakim, maka orang itu harus mati.  Demikianlah harus kauhapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. ulangan 17:12
Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku, dari padanya akan Kutuntut pertanggungjawaban. Ulangan 18:19
Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kauperintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu!” Yosua 1:18
Apabila Yesus adalah IMAM, maka orang yang tidak mendengarkan perkataannya HARUS mati. Apabila Yesus adalah raja maka orang yang tidak mendengarkannya akan dihukum mati. Apabila Yesus adalah nabi maka orang yang tidak mendengarkannya akan dituntut oleh YHWH. Namun apa yang terjadi dengan Yesus? Bukan hanya tidak didengarkan namun dia diejek, dihujat, dihina, disiksa bahkan dibunuh. Apakah bangsa Yahudi dipersalahkan karena perilaku mereka? Tidak! Kenyataan demikian adalah BUKTI bahwa Yesus MUSTAHIL imam, nabi danr aja Yahudi.
Mengajarkan yang tidak diajarkan Alkitab sebagai ajaran Alkitab namanya membual. Mengajarkan yang bertentangan dengan ajaran Alkitab sebagai ajaran Alkitab namanya menyesatkan. Ajaran Yesus memangku jabatan IMAM, NABI dan RAJA selama Dia di dunia adalah ajaran SESAT karena bertentangan dengan ajaran Alkitab. Yesus adalah Anak Allah, Dia juga Anak Manusia, Dia bukan nabi, imam dan raja Yahudi.
Mesias dan Elia Serta Nabi Yang Akan Datang
Sesungguhnya Aku akan mengutus nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari TUHAN yang besar dan dahsyat itu. Maleakhi 4:5
Sesungguhnya, waktunya akan datang, demikianlah firman TUHAN, bahwa Aku akan menumbuhkan Tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Yeremia 23:5
Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dari padamu akan bangkit bagi-Ku seorang yang akan memerintah  Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mikha 5:2
Lihat, itu hamba-Ku yang Kupegang, orang pilihan-Ku,  yang kepadanya Aku berkenan. Aku telah menaruh Roh-Ku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Yesaya 42:1
Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Yesaya 42:2
Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Yesaya 42:3
Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi; segala pulau mengharapkan pengajarannya. Yesaya 42:4
Mereka bertanya kepadanya, katanya: “Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang?” Yohanes 1:25
Pada saat Yesus hidup di dunia bangsa Yahudi menunggu penggenapan tiga nubuatan yaitu: Mereka menunggu kedatangan Elia sesuai dengan nubuatan dalam Maleakhi 4:5. Mereka menunggu Mesias alias Raja alias anak Daud sesuai dengan nubuatan Yeremia 23:5 dan Mikha 5:2. Mereka menunggu seorang nabi berdasarkan nubuatan Yesaya 42:1-4. Itu sebabnya mereka mengirim beberapa orang Imam dan orang Lewi untuk bertanya kepada Yohanes pembaptis, siapakah dia?
Yohanes mengaku bahwa dia bukan mesias, juga bukan Elia dan bukan nabi yang akan datang itu. Dia bersaksi bahwa mesias yang ditunggu oleh bangsa Israel adalah Yesus sebab Dia adalah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia juga bersaksi bahwa orang yang kepada-Nya Allah mencurahkan Roh-Nya bukan seorang nabi namun Anak Allah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Itu sebabnya mengajarkan bahwa Yesus adalah Imam dan Nabi serta raja Yahudi benar-benar MENYESATKAN.
Nabi Seperti Musa
Untuk memenangkan kompetisi SEPERTI MUSA menghadapi teolog Muslim maka teolog-teolog Kristen pun mendirikan berbagai doktrin SEPERTI MUSA dengan jurus tafsir 1001 mimpi.
Seorang nabi (NABIY) dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh TUHAN, Allahmu; dialah yang harus kamu dengarkan. Ulangan 18:15
seorang nabi (NABIY) akan Kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini; Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang Kuperintahkan kepadanya. Ulangan 18:18
Para penganut doktrin SEPERTI MUSA, mengajarkan bahwa kata “SEORANG” di dalam kedua ayat tersebut di atas adalah bukti bahwa Musa hanya menubuatkan SATU orang nabi yang seperti dirinya dan nabi itu adalah Yesus sebab nasib-Nya SERUPA Musa.
maka TUHAN mengutus seorang nabi (IYSH NABIY) kepada orang Israel, yang berkata kepada mereka: “Beginilah firman TUHAN, Allah Israel: Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Hakim-hakim 6:8
Tetapi tiba-tiba tampillah seorang nabi (ECHAD NABIY) kepada Ahab, raja Israel, serta berkata: “Beginilah firman TUHAN: Sudahkah kaulihat semua orang yang sangat ramai itu? Bahwasanya pada hari ini Aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, supaya engkau tahu, bahwa Akulah TUHAN.” 1 Raja-raja 20:13
Frasa SEORANG NABI dalam Hakim-hakim 6:8 diterjemahkan dari frasa IYSH NABIY yang artinya SATU ORANG NABI, sedangkan frasa SEORANG NABI dalam 1 Raja-raja 20:13 diterjemahkan dari frasa ECHAD NABIY yang artinya SATU NABI. Frasa SEORANG NABI dalam Ulangan 18:15 dan Ulangan 18:18 diterjemahkan dari kata NABIY. Fakta demikian adalah BUKTI bahwa di dalam Ulangan 18:15 dan Ulangan 18:18 Nabi Musa sama sekali tidak MENUBUATKAN tentang SATU ORANG NABI namun mengulangi janji TUHAN (YHWH) di gunung Horeb untuk selalu BERFIRMAN kepada bangsa Israel melalui NABI. Apabila menubuatkan SATU ORANG NABI maka Musa pasti menggunakan FRASA: IYSH NABIY atau ECHAD NABIY, mustahil hanya menggunakan kata NABIY.
Apabila hanya ada SATU ORANG NABI yang dijanjikan oleh Musa dan nabi itu adalah Yesus, bukankah itu berarti di Israel seharusnya hanya ada DUA orang NABI yaitu: Musa dan Yesus? Namun Yesus mustahil nabi sebab Dia Anak Allah. Bila demikian, bukankah itu berarti nabi yang dinubuatkan oleh Musa belum datang? Bukankah itu berarti nabi-nabi yang mencatat nubuatan tentang Yesus MUSTAHIL nabi sebab YHWH hanya menjanjikan SATU orang nabi seperti Musa? Karena mereka bukan nabi yang dijanjikan oleh YHWH bukankah itu artinya mereka adalah nabi PALSU?
Kerabatku sekalian, mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat, membangun DOKTRIN Yesus adalah nabi SEPERTI Musa di atas Ulangan 18:15 dan Ulangan 18:18 adalah pepesan kosong belaka.
MEN_SUPERNOVA: Dari sejak semula Allah telah berfirman kepada bangsa Israel melalui Nabi Musa mengenai Nabi yang akan datang. Sehingga bangsa Israel secara turun temurun menunggu kedatangan Nabi yang dijanjikan oleh Allah tersebut. Dan bangsa Israel mengenal siapa Nabi Musa ,baik kisah kehidupannya, sebagai Nabi yang diutus Allah dan yang melakukan berbagai mujizat, dll. Dengan demikian hanya bangsa Israel-lah yang mengenal betul Nabi Musa seperti apa. Dan hal ini diwarisi secara turun temurun, sehingga generasi2 berikutnyapun mengenal siapa Nabi Musa, dan mereka terus menunggu kedatangan Nabi yang dijanjikan Allah tersebut. Oleh karena itu , salah satu yang bisa mengkonfirmasi Nabi yang akan datang (yang dijanjikan Allah) yaitu Nabi yang seperti Musa adalah bangsa Israel itu sendiri. Dan di dalam Alkitab ada kisah2 dimana bangsa Israel menunjuk bahwa Yesus adalah Nabi yang akan datang tsb.
Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan-Nya, mereka berkata: “Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia” Yohanes 6:14
Beberapa orang di antara orang banyak, yang mendengarkan perkataan-perkataan itu, berkata: “Dia ini benar-benar nabi yang akan datang.” Yohanes 7:40
Dan ketika Ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata: “Siapakah orang ini?” Dan orang banyak itu menyahut: “Inilah nabi Yesus dari Nazaret di Galilea.” Matius 21:10-11
Yang lain mengatakan: “Dia itu Elia!” Yang lain lagi mengatakan: “Dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi  yang dahulu.” Markus 6:15
MEN_SUPERNOVA adalah seorang blogger: http://www.sarapanpagi.org/nabi-seperti-musa-vt556.html, anda bisa membaca komentar lengkapnya di link tersebut di atas. Apa yang diajarkannya benar-benar KONYOL. Apabila dia benar, bangsa Israel memang berkuasa dan mampu untuk memberi konfirmasi tentang siapa Yesus, bukankah itu berarti Yesus adalah penjahat, itu sebabnya Dia disalib sampai mati? Bukankah Yesus adalah penghujat Allah, karena itulah tuduhan dari imam-imam? Bagaimana dengan yang tercatat dalam Markus 6:15 tersebut di atas? Kenapa MEN_SUPERNOVA tidak mengajarkan bahwa Yesus adalah Elia dan kebenaran demikian sudah DIKONFIRMASIKAN oleh orang-orang Yahudi? Ha ha ha ha ha …
Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Kisah Para Rasul 3:11
Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata: “Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Kisah Para Rasul 3:12
Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan Hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat, bahwa Ia harus dilepaskan. Kisah Para Rasul 3:13
Tetapi kamu telah menolak Yang Kudus dan Benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Kisah Para Rasul 3:14
Demikianlah Ia, Pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati; dan tentang hal itu kami adalah saksi. Kisah Para Rasul 3:15
Dan karena kepercayaan dalam Nama Yesus, maka Nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini; dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Kisah Para Rasul 3:16
Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Kisah Para Rasul 3:17
Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankan-Nya dahulu dengan perantaraan nabi-nabi-Nya, yaitu bahwa Mesias yang diutus-Nya harus menderita. Kisah Para Rasul 3:18
Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, Kisah Para Rasul 3:19
agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan, dan mengutus Yesus, yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kisah Para Rasul 3:20
Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabi-Nya yang kudus di zaman dahulu. 3:21
Bukankah telah dikatakan Musa: Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku: Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Kisah Para Rasul 3:22
Dan akan terjadi, bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu, akan dibasmi dari umat kita. Kisah Para Rasul 3:23
Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel, dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Kisah Para Rasul 3:24
Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita, ketika Ia berfirman kepada Abraham: Oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Kisah Para Rasul 3:25
Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan Hamba-Nya dan mengutus-Nya kepada kamu, supaya Ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu.” Kisah Para Rasul 3:26
MEN_SUPERNOVA, bukan satu-satunya orang yang mengajarkan bahwa Petrus atas ilham Roh Kudus mengajarkan bahwa Yesus adalah NABI yang dinubuatkan oleh Musa berdasarkan ayat-ayat tersebut di atas. Benarkah demikian? Frasa SEORANG NABI dalam Kisah Para Rasul 3:22 diterjemahkan dari kata Yunani: PROPHETEN yang mustahil berarti SATU orang nabi. Yang diajarkan oleh petrus sangat sederhana yaitu: Setelah Musa, TUHAN (YHWH) membangkitkan banyak nabi yang menubuatkan tentang zaman ini. Yesus adalah bagian dari zaman ini. Nabi-nabi itu harus didengarkan sebab orang yang tidak mendengarkannya akan dibasmi dari umat TUHAN.
Apabila nabi yang seperti Musa itu hanya SATU dan Yesus mustahil nabi, itu berarti nabi-nabi yang MENGAKU nabi di dalam Perjanjian Lama mustahil nabi. Kenapa demikian? Karena TUHAN (YHWH) hanya berjanji untuk membangkitkan SATU nabi yang seperti Musa dan sama sekali tidak berjanji untuk membangkitkan nabi-nabi yang TIDAK SEPERTI Musa.
Tidak Ada Nabi Yang Seperti Musa
Seperti Musa yang dikenal TUHAN dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit   di antara orang Israel, Ulangan 34:10
dalam hal segala tanda dan mujizat,  yang dilakukannya atas perintah TUHAN di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, Ulangan 34:11
dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Ulangan 34:12
Ayat-ayat di atas dengan tegas dan gamblang menyatakan bahwa Yesus mustahil nabi yang seperti Musa. Ayat-ayat di atas menyatakan: Tidak akan ada lagi nabi yang sepak terjangnya sedasyat apalagi lebih hebat dari Musa. Sepak terjang Yesus jelas lebih hebat dibandingkan Musa. Berjalan di atas danau Galilea jelas lebih hebat dari membelah laut Teberau. Membangkitkan Lazarus pada hari keempat setelah kematiannya jelas lebih dasyat dari  sepuluh tulah Mesir. Itulah bukti bahwa Yesus  MUSTAHIL nabi SERUPA Musa. Yesus adalah nabi SERUPA MUSA? Serupa dari hongkong? Ha ha ha ha ha ha …
NB.
Hai hai menantang Esra Alfred Soru dan siapa saja untuk BERAPOLOGETIKA menghadapi 7 blog hai hai di bawah ini di depan banyak saksi dengan Alkitab sebagai sumber pustaka dan standard kebenaran. Apabila yang diajarkan oleh hai hai benar maka semua ayat Alkitab yang digunakan untuk menentangnya akan berbalik mendukung yang diajarkannya. Atas tantangan tersebut, Esra Alfred Soru menyatakan, “Benar sekali pak Albert, saya memang tak tertarik debat dengan orang seperti si Bugil ini, tapi kadang kita perlu melempar seekor anjing walaupun kadang kita abaikan gonggongannya.” Ini adalah blog kedua dari 7 blog tantangan hai hai. Semoga Esra Alfred Soru bisa melempar anjing dengan tepat dan membungkam gonggongan hai hai Atau dia cukup jantan untuk mengakui KEBENARAN? Ha ha ha ha …..

11 komentar:

Anonim mengatakan...

Matius 15:26 Tetapi Yesus menjawab: "Tidak patut
mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan
melemparkannya kepada anjing."
Tetapi Muhammad ragu-ragu dan tidak konsisten
menajiskan anjing, lalu terperosok ketika
memberikan pengecualian:
Ia (Jibril) berkata, (kepada Muhammad): “… kami
tidak memasuki rumah yang di dalamnya terdapat
anjing atau gambar lukisan”. Sejak pagi itulah ia
(Nabi) memerintahkan untuk membunuh anjing-
anjing, hingga (kemudian) ia mengumumkan bahwa
anjing yang menjaga taman harus juga dibunuh,
tetapi ia mengecualikan anjing yang menjaga padang
yang sangat luas”. (SHM Buku no. 24, Hadis no. 5248)
di Israel, Bangsa Yahudi menyebut orang diluar Yahudi
adalah Anjing, kita tahu bahwa Musa dalah orang Yahudi
keturunan Israel, Israel sendiri adalah panggilan Yakub,
anak Ishak, Cucu Abraham.. Nah pada jaman itu para
malaikat TUHAN (YHWH) hanya melayani bangsa Yahudi,
maka dari itu malakait Jibreel yg hendak mengunjungi
Muhamad berkata,
“Suatu waktu Jibril berjanji kepada Nabi (bahwa ia
akan mengunjungi Nabi, tetapi ternyata Jibril tidak
jadi datang) dan kemudian Jibril baru berkata (kepada
Nabi), “Kami, malaikat-malaikat tidak memasuki
rumah yang di dalamnya terdapat gambar lukisan
atau ANJING”. (HSB Buku no. 54, Hadis no. 450)
Saya diberi satu petunjuk, bahwa anjing yg dimaksud
bukanlah hewan, namun org diluar Yahudilah yg disebut
anjing, pada saat itu.. just share aja... :))

Unknown mengatakan...

guowenhao20150403
kate spade handbags
ray ban
ray ban sunglasses
swarovski outlet
mont blanc
nike air force 1
kate spade
coach outlet store
ray ban aviator sunglasses
foamposite galaxy
chanel handbags,chanel bags,chanel outlet,chanel 2.55
instyler
louis vuitton outlet
ghd hair straighteners
herve leger
tiffany and co
louis vuitton outlet stores
coach outlet online
pandora
michael kors outlet online sale
coach outlet online
hollister
tods shoes
mac makeup
mlb jerseys
prada outlet
chanel handbags
pandora jewelry
ray ban sunglasses
herve leger dresses
iphone 6 case
coach factory outlet
true religion outlet
coach outlet
cheap jordans
jordan 4
oakley outlet
ray ban sunglasses online
burberry outlet online
christian louboutin

John mengatakan...

louis vuitton
chanel handbags
louis vuitton outlet
oakley sunglasses
ray ban sunglass
coach outlet
gucci outlet
concords 11
gucci outlet
cheap jordans
nfl jerseys
kate spade outlet
abercrombie kids
dior outlet
michael kors outlet
coach factorty outlet
jordan 11
louboutins
polo outlet
true religion
coach outlet
coach outlet store online
ray ban sunglasses
retro 11
louis vuitton
oakley vault
coach outlet
2015630meiqing

Unknown mengatakan...

QF0717
ugg boots
mulberry,mulberry handbags,mulberry outlet,mulberry bags,mulberry uk
air max 2015
chanel handbags
north face outlet
bottega veneta wallet
five fingers shoes
christian louboutin shoes
nike trainers uk
juicy couture outlet online
jordan 13
hermes belt
cheap football shirts
swarovski outlet
kansas city chiefs jerseys
lance briggs jersey,martellus bennett jersey,jay cutler jersey,sylvester williams jersey
gucci shoes
futbol baratas
the north face
moncler jackets
coach outlet store
coach outlet
coach outlet
toms outlet
toms shoes
toms shoes outlet online
christian louboutin outlet
christian louboutin sale
christian louboutin shoes
tory burch outlet
tory burch shoes
tory burch outlet online
supra shoes
supra footwear
supra sneakers

Unknown mengatakan...

2015-7-25 xiaozhengm
true religion
abercrombie outlet
michael kors handbags
coach outlet online
oakley sunglasses
kate spade handbags
true religion outlet
nike blazer
hollister clothing
ray ban glasses
coach outlet
ralph lauren
michael kors outlet
tory burch outlet online
cheap ray ban sunglasses
kate spade uk
longchamp pas cher
gucci outlet online
soccer jerseys wholesale
cheap oakley sunglasses
pandora charms
oakley sunglasses wholesale
michael kors
rolex watches
coach outlet store online
fitflops outlet
sac longchamp
michael kors outlet
burberry outlet
michael kors outlet online
michael kors handbags
ed hardy
louboutin pas cher
true religion jeans
chaussure louboutin
coach outlet online
gucci uk
burberry sale
pandora jewelry
coach factory outlet

Unknown mengatakan...

ray ban sunglasses, http://www.raybansunglassesonline.us.com/
nike trainers, http://www.niketrainers.me.uk/
gucci handbags, http://www.guccihandbags-outlet.co.uk/
herve leger, http://www.herveleger.us.com/
timberland boots, http://www.timberlandboots.name/
coach outlet online, http://www.coachoutletonline-store.us.com/
michael kors outlet, http://www.michaelkorsoutletcanada.in.net/
juicy couture outlet, http://www.juicycoutureoutlet.net/
calvin klein underwear, http://www.calvinklein.in.net/
ray ban sunglasses, http://www.raybansunglass.us.com/
prada outlet, http://www.pradaoutlet.us/
lululemon outlet, http://www.lululemonoutletstore.in.net/
tory burch shoes, http://www.toryburchshoesoutlet.com/
michael kors outlet, http://www.michaelkorsoutlet.org.uk/
replica watches, http://www.replicawatchesforsale.us.com/
pandora jewelry, http://www.pandorajewelryoutlet.us.com/
nfl jerseys wholesale, http://www.nfljerseys-wholesale.us.com/
michael kors outlet, http://www.michaelkorsoutletonlinstore.us.com/
oakley outlet, http://www.oakleyoutlet.in.net/
oakley sunglasses, http://www.oakleysunglasses-outlet.us.com/
michael kors bags, http://www.michaelkorsbags.uk/
ray ban sunglasses, http://www.ray-bansunglasses.eu.com/
oakley sunglasses, http://www.oakley.in.net/
air max 2015, http://www.airmax2015.in.net/
the north face uk, http://www.thenorthfaces.org.uk/
swarovski outlet, http://www.swarovski-outlet.co.uk/
pandora jewelry, http://www.pandora.eu.com/
chanel handbags, http://www.chanelhandbags-outlet.co.uk/
1002maoqiuyun

Unknown mengatakan...

2016-2-19 leilei
new balance shoes
true religion outlet
michael kors bags
ray ban sunglasses
air jordan femme
coach outlet online
burberry outlet
jordan 3 retro
mulberry uk
coach factory outlet online
michael kors bag
cheap toms
burberry outlet online
jordan retro 8
micahel kors
louboutin shoes
ugg boots for sale
coach factory outlet online
burberry outlet
ture religion outlet
louis vuitton uk
michael kors uk
ray ban sunglasses
michael kors handbags
north face outlet
michael kors outlet
mcm handbags
coach factory outlet
rolex replica watches
jordan shoes
coach outlet online
instyler max
moncler jackets outlet
ed hardy uk
ugg outlet
michael kors handbags
christian louboutin outlet
michael kors outlet
michael kors outlet
louis vuitton outlet stores

Unknown mengatakan...

air jordan femme
louis vuitton bags
lebron james basketball shoes
true religion jeans
giuseppe zanotti outlet
coach factory outlet
ray bans
coach outlet
coach factory outlet
michael kors outlet
nfl jerseys
basketball shoes
louis vuitton outlet online
louis vuitton
michael kors
ugg outlet
louis vuitton outlet stores
asics running shoes
air jordan shoes
nike roshe run mens
kate spade handbags
true religion jeans
louis vuitton outlet
michael kors bags
christian louboutin outlet
uggs outlet
louis vuitton outlet
cheap oakley sunglasses
true religion
canada goose sale
mont blanc mountain
ray ban sunglasses outlet
michael kors outlet
michael kors outlet
coach factory outlet
michael kors outlet online sale
2016307chenzhen

Unknown mengatakan...

christian louboutin shoes
louboutin shoes
replica rolex watches
coach factory outlet
ray ban eyeglasses
hollister clothing store
louis vuitton outlet
ray ban wayfarer
oakley vault
gucci outlet online
2017.1.10chenlixiang

Unknown mengatakan...

cheap uggs
skechers factory outlet
polo ralph lauren
ecco shoes online
snapbacks
michael kors outlet clearance
nike free 5.0
louboutin shoes
buffalo bills jerseys
asics sneakers

Unknown mengatakan...

asphalt 8 mod apk latest version free download dream league soccer mod apk download dragon city modded apk

BERITA DAN REFLEKSI
 1. CERAMAH AKHIR TAHUN HIJRIYAH 1429

 2. RENUNGAN 1 MUHARRAM 1430 H

 3. Refleksi Ibadah Haji Penangkal Jeratan Sistem Dajj…

 4. Teologi Apologetik dalam Membaca “Kitab Suci”

 5. Memilih Pemimpin

 6. "Dualisme"

 7. Propaganda ”Lintas Agama” yang Kian Canggih

 8. SEMANGAT BARAT

 9. Ribuan Manuskrip Islam Kuno Tersimpan di Perpustakaan...

 10. Invasi Gaza:"Operasi Cast Lead", bagian Dari Sebuah konpirasi...

 11. Antara Kebenaran dan “Pembenaran”

 12. "Kaum Yahudi dan Perusakan Agama”

 13. Inaugurasi Obama, Masonic Bible, dan Obelisk Fir’aun...

 14. Meninjau Kembali Gerakan Religio-Politik Islam [2]...

 15. Meninjau Kembali Gerakan Religio-Politik Islam [1]...

 16. "Tuhan" Filsafat

 17. Mengambil Hikmah Dari Yahudi-Yahudi "Nyeleneh"

 18. Adakah Jarak antara Agama dan Ilmu Pengetahuan? (1)

 19. Kumpulan Artikel M. Syamsi Ali

 20. Virus-Virus Akidah

 21. ZEITGEIST the movie

 22. Penemu Sirkulasi Pernapasan Ibn Al-Nafis atau Harv...

 23. TITIK TEMU ISLAM DAN KRISTEN

 24. Mengapa saya masuk Islam?

 25. Pendahuluan Kuliah Tauhid

 26. TAWHID dan KEMERDEKAAN

 27. SYIRIK dan MUSYRIK

 28. KISAH KETA’ATAN DAN KEMUNGKARAN DALAM AL-QUR’AN;

 29. SEJARAH YANG SELALU BERULANG…

 30. Madu Lebah Obat Luka Akibat Diabetes di Amerika

 31. HAL-HAL YANG MENGURANGI ATAU MERUSAK SIKAP TAUHID

 32. Proyek Rahasia Dibalik Agresi Brutal Israel ke Jalur gaza...

 33. Virus Merah Jambu, Bernama St Valentine

 34. Proyek Isa, Mengajak Muslim Menuju Kristiani

 35. VALENTINE DAY = Hari Raya Pagan Mengenang Pendeta

 36. Didukung Perusahaan Raksasa, Satukan Kekuatan Seba...

 37. Ribuan Media Misi Hadiri Konvensi Media Kristen International...

 38. Gereja Anglikan Inggris Setujui "Kristenisasi"

 39. Presiden Turki: Perpecahan Kelompok Sumber Utama Kekalahan...

 40. Musibah tanggul Situ Gintung

 41. Vatikan akan Boikot Film 'Angels & Demons'

 42. Waspadai Dendeng/Abon Sapi mengandung Babi

 43. Pesan Islam Dalam Game Nintendo, AS Gempar!

 44. Uskup Perancis: Kenapa Masjid Penuh dan Gereja Koson.

 45. Vatikan: Perbankan Barat Harus Melihat Sistem Keua...

 46. Terapi Musik Dalam Peradaban Islam

 47. what is name ?

 48. Orientalism, , kesalahan informasi dan IslamBERITA MUSLIM

 1. 4 Anak Jombang Jadi Jenius Berkat Hanifida

 2. Syirik: Dari Samiri sampai Ponari

 3. Warga Lebak Temukan Alquran dan Pedang Raksasa

 4. MER-C Usulkan Tangani Pengungsi Rohingya ..

 5. Tim kesehatan dari "Medical Emergency Rescue Commitmen...

 6. Presiden: Indonesia Bisa Jadi Pusat Perbankan Syar...

 7. Muslim Brazil Membangun Institute Imam Dan Da'i

 8. Selamatkan Muslim Rohingya

 9. Manusia Perahu Rohingnya dan Warga Yang Dilupakan

 10. Rohingya, Nestapa Minoritas Muslim Myanmar

 11. Pengungsi Rohingya Enggan Kembali Ke Myanmar

 12. Satu Lagi Perahu Rohingya Berlabuh di Aceh

 13. AS Akhirnya Bersuara Atas Nasib Rohingya

 14. Muslim Korsel Sulit Peroleh Makanan Halal

 15. Ragam Etnis Komunitas Muslim Korea

 16. Muslim India Makin Tercekik Diskriminasi

 17. Muslim India Menentang Penyiksaan

 18. Ribuan Orang Mendesak Sekjen PBB Menyelamatkan Kashmir...

 19. Aksi Hari Solidaritas Kashmir

 20. Komunitas Cina Muslim : Minoritas di Antara Minoritas...

 21. Tuduhan Ekstrimis Bagi Yang Meyakini Iman Islam di Inggris...

 22. Organisasi Muslim AS Ancam Boikot FBI

 23. Temuan Ilmuwan Muslim Indonesia Digunakan oleh NASA...

 24. Inggris Miliki Asuransi Mobil Islam Pertama

 25. Strategi Baru Anti-Teror Inggris Sudutkan Muslim

 26. Dakwah Islam di Penjara-Penjara AS, Banyak Tahanan...

 27. Masjid Geometri Putih Kawasan Urban Bosnia

 28. Suku Indian Cherokee dahulu adalah muslim

 29. Kapolda Beri Hak Jilbab, Media Asing dan Kaum Libera.

 30. Wanita Berjilbab Pimpin Distrik di Belanda

 31. HRW Soal Larangan Jilbab: Jerman Diskriminatif...

 32. Sekolah Bulgaria Larang Jilbab

 33. Norwegia Batalkan Keputusan Pemakaian Aparat Berji...

 34. Jilbab di Kesatuan Polisi Norwegia

 35. Norwegia: Polwan Muslim Boleh Berjilbab

 36. Bilqis, Muslimah Berjilbab Pertama ,bola basket

 37. Tuna Netra Palestina Menemukan Metode Baru .

 38. Jamaah Thawaf, Awan Lafaz Allah Muncul

 39. Sekolah Islam Diterima, Muslim Australia Gembira

 40. Bagaimana Sikap Rakyat Palestina Terhadap Hamas?

 41. Islamic Center di Moskwa Dibuka, Dihadiri Mufti ...

 42. Mujahid Al Qassam "Diselamatkan" Al-Quran

 43. Syekh Zayed, Masjid Terbesar Ketiga di Dunia

 44. Sekolah Islam menjamur di Sacramento

 45. Madrasah Islam di Virginia, Sarana Dakwah Islam di...

 46. Subhanallah, acara Maulid Nabi DI RS Katolik

 47. Filipina Amandemen UU Otonomi Muslim Mindanao

 48. Membangun Lingkungan dan Masa Depan Islam di Amerime.

 49. Fakta Baru, Israel Dalang Serangan 11 September

 50. Muslim Jepang Rindu Bimbingan Agama

 51. Diskriminasi dan Rasisme Terhadap Muslim di Kepolisi.

 52. Ilmuwan Malaysia Ikut Rancang Perluasan Masjidil H...

 53. 1,1 Juta Muslim Italia Ingin Didengar

 54. Keamanan Lebih Parah Bagi Muslim Xinjiang

 55. Kebijakan Memata-matai Kaum Muslim Picu Kemarahan

 56. Proyek perluasan Masjidil haram

 57. Muslim di Filipina Minoritas di Negeri Sendiri

 58. Inggris 'Mengemis' Agar Muslim Perkuat Militer

 59. Islam di Inggris Berkembang dari Kampus

 60. Ratusan Orang Dihalangi untuk Shalat Jumat di Al-Aqs.

 61. CIA Akan Rekrut Intel Muslim

 62. Kepala Babi Di Masjid Lejitkan Ketenaran Partai Na...

 63. Gerakan Muslim Malawi Lawan Kekerasan Domestik


BERITA MUALAF 1. Muslim di Amerika: Sebuah Perjalanan dalam Pencarian...
 2. Meningkatnya Mahasiswa Muallaf AS Paska Tragedi WTC...
 3. Stephen Schwartz, Jurnalis Amerika yang Bersyahada...
 4. Muslimah Rusia Bangun Masjid dari Kocek Sendiri
 5. Profesor Jeffrey Lang Temukan Hidayah melalui Pera...
 6. Muhammad Abdullah (d/h Alexander Pertz) : Kisah Is...
 7. Vicente Mota Alfaro: Dari Mualaf Sampai Menjadi Im...
 8. Michael: Kebenaran Itu Hanya Ditemukan Dalam Islam...
 9. Tolak Blokade Israel, Mahasiswa Inggris Duduki Kam...
 10. Islam Tumbuh Pesat di Inggris
 11. Kisah Yesus Tingkatkan Muallaf Spanyol!
 12. Alvero, Kisah Seorang Spanyol yang Memeluk Islam
 13. Kaci Starbuck Bangga Jadi Muslimah
 14. Hj Vera Pangka, Ibunya Para Muallaf
 15. Yusuf Islam Donasikan Lagu untuk Gaza
 16. Gadis Islandia itu Temukan Islam di Amerika
 17. Memeluk Islam, Pelukis Rusia Ekspresikan Keimanann...
 18. Jamilah Kolocotronis, Menemukan Cahaya Islam Saat ...
 19. Luna Cohen, Yahudi Maroko Menemukan Kebenaran Isla...
 20. Katlin Hommik Terkesan Puasa Ramadhan
 21. Konsep Trinitas Tak Masuk Akal, Kathryn Memilih Islam...
 22. Saudi: 510 Warga Asing Menyatakan Masuk Islam
 23. Dalam Sehari, 10 WN JEPANG Masuk Islam
 24. 14.200 Warga Kulit Putih Inggris Masuk Islam, Keba...
 25. Erik Meijer: Islam Itu Bisa Diterima Logika
 26. Tiap Tahun 3600 Warga Prancis Masuk Islam
 27. Kyrgyzstan Menjauhkan Anak-Anak Dari Islam
 28. Bantuan ke Jalur Gaza Capai 36 Trilyun
 29. HRW: Larangan Jilbab Mendiskriminasi Wanita Muslim...
 30. Penggalangan Dana Peduli Muslim Rohingya di Arena ...
 31. Selamat dari Kecelakaan Maut, Muslimah Rusia Bangu...
 32. Mengenal Islam Melalui Musik Underground
 33. Aria Desti Kristiana : Kenapa Tuhan Harus Disalib?...
 34. Di AS : Seorang Pendeta Menyatakan Masuk Islam "Di...
 35. Pelaksanaan Ajaran Islam Semakin Meningkat,.
 36. STEVEN KRAUSS
 37. PROFESOR JEFREEY LANG,PROFESOR MATEMATIKA
 38. ALEXANDER PERTZ
 39. VICENTE MOTA ALFARO
 40. MICHAEL DAVID SHAPIRO
 41. STEPEN SCHAWARTZ
 42. ISLAM TUMBUH PESAT DI INGGRIS
 43. KISAH YESUS TINGKATKAN MUALAF DI SPANYOL
 44. EASY ASHBY MEMELUK ISLAM USIA 13 TAHUN
 45. KACI STARBUCK
 46. Hj VERA PANGKA,IBUNYA PARA MUALAF
 47. GADIS ISLANDIA TEMUKAN ISLAM
 48. AL HAJ LORD HEADLY AL FAROOQ
 49. MOHAMMAD ASAD
 50. JOSEPH COHEN ,YAHUDI PINDAH KE ISRAEL MASUK ISLAM
 51. PEMUDA PERANCIS DAPAT HIDAYAH DI INGGRIS
 52. MOHAMMAD ALEXANDER RUSSEL WEBB
 53. SIR JALALUDIN LOUDER BRUNTON
 54. MUHAMMAD AMAN HOBOHN
 55. PROF HAROON MUSTAPA LEON
 56. ALI SELMAN BENOIST
 57. Dr. UMAR ROLF BARON EHRENFEL
 58. Dr. ABDUL KARIM GERMANUS
 59. Dr. HAMID MARCUS
 60. WILLIAM BURCHEL BASYIR PICKARD
 61. KOLONEL DONALD S ROCKWELL
 62. Mr. R.I. MELLEMA
 63. MISS MAS'UDAH STEINMANN
 64. FRIDA T MARAMIS
 65. YUSUF ROGER MARAMIS , Dari Evangelis Menjadi Dai
 66. H. Muhammad Zulkarnaen (d/h Eddy Crayn Hendrik)
 67. THERESIA DELLI SURJARMI
 68. SANDRINA MALAKIANO
 69. RUDY MULYADI FOORSTE S.TH
 70. DUA KALIMAT SYAHADAT MEMBISIK DI TELINGAKU
 71. CHRISTIAN GUSTAV
 72. AMY PEREZ
 73. TORQUATO CARDELLI
 74. TIA 'AFI'
 75. ALICIA
 76. SEORANG WALIKOTA DI AS MEMUTUSKAN MASUK ISLAM
 77. MUHAMAD RAMADHAN (STENDLY DELON)
 78. DARI SEORANG NEO NAZI MENJADI SEORANG MUSLIM
 79. PELATIH SEPAK BOLA ASAL PRANCIS MEMILIH MASUK ISLAM
 80. MIHAI BRESCARO
 81. ESTANISLAO SORIA(MANTAN PENDETA KATHOLIK FILIPHINA)
 82. PAQUITA WIDJAYA
 83. Molly
 84. IVONNE RIDLEY
 85. JESSICA,PUTRI SURIAH
 86. KATHY,WANITA AMERIKA
 87. PENDETA SENIOAR DI AFRIKA
 88. PROF DR HUBERTUS MYNAREK (PASTOR DAN TEOLOG)
 89. CHRISTIAN SCIENE MONITOR
 90. LAKSAMANA TNI (PURN SUDOMO)
 91. SUDOMO :SAYA MURTAD SELAMA 36 TAHUN
 92. OKTO RAHMAT TOBING
 93. KI MANTEP SUDHARSONO
 94. TAN PING SIEN (MUHSIN)
 95. G.M. SUDHARTA
 96. LIEM TJENG LIE
 97. ALEXANDRA GOTTARDO
 98. JIP HENJY JANA P, M.B.A.
 99. H. BURHAN NAPITULU
 100. OEY KIAM TJENG
 101. WS RENDRA
 102. AHMAD IHSAN (LIEM TJOE SAN)
 103. JAW MEI HWA
 104. NAOKO KASAI
 105. MUHAMMAD MU’MIN
 106. ANNA MARCELIA
 107. IRENI (Ny. Han Hoo Lie)
 108. STEFANUS R SUMANGKIR (EX PENDETA)
 109. RAHMAT PURNOMO (EX PENDETA)
 110. HANDOKO EX AKTIFIS GEREJA
 111. KWIK DYIT SOEN
 112. RICHELLE SANTOS,GADIS FILIPHINA
 113. WILLIBORDUS ROMANUS LASIMAN
 114. SYEIKH YUSUF ESTES EX PENGINJIL
 115. AISHA CANLAS
 116. SAYA INGIN MENJADI BAGIAN ORANG ISLAM
 117. KH. Drs. ALIFUDDIN EL ISLAMI (d/h Siong Thiam )
 118. PEREMPUAN JERMAN BERBONDONG-BONDONG MEMELUK ISLAM
 119. AMIRAH BOURABA
 120. PEMUDA ARGENTINA TEMUKAN ISLAM LEWAT INTERNET
 121. Ayesha
 122. GADIS KOLOMBIA BERSYAHADAH LEWAT INTERNET
 123. "JORDIE ROSENBAUM,PUTRI YAHUDI”
 124. BRITNEY SPEARS
 125. RUQAYYAH WARIS MAQSOOD
 126. GADIS AMERIKA BERSYAHADAH DI BIS KOTA
 127. MARGARITA
 128. Dr YAHYA YOPIE WALONI
 129. MICHAEL JAKSON
 130. DELANCE ,PERJALANAN SPIRITUAL
 131. MARMADUKE PICKTHALL
 132. SARA BOKKET,MANTAN MODEL
 133. AMIRA MAYORGA
 134. PENDETA KATHOLIK FILIPHINA YANG MENEMUKAN ISLAM
 135. MASUK ISLAM KARENA IKLAN BUS
 136. MUALAF LATIN DI AMERIKA
 137. ANAKKU DIRAMPAS KARENA “AKU MEMILIH ISLAM”
 138. TERTARIK KONSEP KETUHANAN
 139. HIDAYAH TAK KENAL WARNA,BANGSA DAN MASA
 140. PENGACARA YAHUDI PELUK ISLAM SETELAH 9/11
 141. DIANGGAP GILA SETELAH MENEMUKAN ISLAM
 142. TUHAN TELAH MEMILIKAN SAYA
 143. AKU BAHAGIA DIDALAM ISLAM
 144. ISLAM BUKAN TERORIS
 145. TERBIMBING MENUJU ISLAM
 146. OH TUHAN,TUNJUKANLAG BAGAIMANA AKU,MENEMUKANMU
 147. BERANJAK DARI TITIK NOL
 148. BERAWAL DARI BENCI BERAKHIR DENGAN CINTA
 149. Kisah Pemuda Yahudi –menemukan Islam di Internet

 150. Wajah baru Islam

 151. Ribuan orang Terkemuka di Inggris ke pelukan Islam

 152. Mualaf berbicara tentang bagaimana menegakkan Islam

 153. Mualaf Rusia memperkenalkan Toleransi didalam Islam

 154. Increasing Number Of Germans Embracing Islam

 155. Orang Katholicyang beralih ke agama Islam meningkat

 156. Beberapa nasehat untuk Mualaf baru

 157. A CATHOLIC NUN:BAD EXPERINCE BUT BEATIFUL END

 158. Hungarian Convert to Islam: Sultan

 159. Khadega Pihan dari Jerman

 160. MUSLIMS AUSTRIA: THE EARLY RECOGNITION OF RELIG...

 161. Muslim Mualaf dokuomentasi Texas

 162. Perjalananku menuju Islam

 163. Iman (Monica) Aparicio dari Kristen ke Islam

 164. 73 Year old Italian Man and His Wife Convert to Is...

 165. Ibrahim Karlsson

 166. Christopher Shelton

 167. Lady Evelyn Zeinab Cobbold

 168. Rob Wicks

 169. Yahiye Adam Gadahn

 170. Cinta tak terbatas untuk sebuah pujian

 171. Shalawat untuk Muhammad Mustafa saw

 172. Indian Nobel Prize Nominee Embraces Islam

 173. Iman from Italy finds Islam

 174. A French Doctor of Medicine Narrates his Adherence...

 175. A Different Childhood

 176. Sir Abdullah Archibald Hamilton (England)

 177. Muhammad Aman Hobohm (Germany)

 178. Thomas Irving (Canada)

 179. Mavis B. Jolly (England)

 180. Miss Fatima Kazue (Japan)

 181. professor Haroon Mustapha Leon

 182. American Muslims Growing in Number Rapidly After...

 183. DISCOVERING ISLAM: A CANADIAN MUSLIMA'S STORY

 184. DISCOVERING ISLAM: A CANADIAN MUSLIMA'S STORY

 185. Karima Slack Razi

 186. Jewellee

 187. HEADLINE : WHY I CHOSE ISLAM, BY BRIDE JEMIMA

 188. C. Huda Dodge : My Path To Islam

 189. Afrah Alshaibani : Becoming Muslim

 190. Testimony of Ahmed Corpus (Formerly Marco Corpus)

 191. Dr. ALI SELMAN BENOIST

 192. Christopher Patrick Nelson : Islam Saved My Mental...

 193. FAUZUDDIN AHMAD OVERING

 194. CNN News: 1.5 Million Americans coverted to ISLAM ...

 195. NBC NEWS: 20000 Americans Convert To ISLAM Each Ye...

 196. Africa, the first refuge for Muslims

 197. List of converts to Islam from Dharmic religions a...

 198. List of converts to Islam from Judaism

 199. List of converts to Islam from Christianty

 200. 'Allah came knocking at my heart'

 201. Testimony of Ihsan Chua Gim Sam

 202. The Best Speech is the Speech of Allah,And the Bes...

 203. John Kirch, USA, "I went on a 20-year-long search ...

 204. Have you ever wondered what the name Tallahassee m...

 205. Abdul Hakeem Heinz: Islam Eventually Entered My He...

 206. MAVIS B. JOLLY, The Qur'an, I found, works silentl...

 207. Mike LoPrete, USA, 19 year old college student. "...

 208. My Conversion to Islam

 209. Sherif Quinn,Christianity: The Point of Departure

 210. Shive Prasad Demolished Babri Masjid That Day -

 211. TIM WEIS, I have European lineage. I am a Muslim. ...

 212. Walter 'Abdul-Walee' Gomez

 213. The Story of a Jewish Boy - Finding Islam in Cyber...

 214. Kimi from australian

 215. Tasha, I had been studying Islam ever since I was ...

 216. Finding My Way….Lynette Wehner's conversion to Isl...

 217. The conversation to Islam of (Yahya) Donald W. Flo...

 218. How We Came To Embrace Islam

 219. Somayyah, From a Bathing Suit to Hijab.

 220. God works in mysterious ways

 221. Rashida S. (Rachel Singer) daughter of a devout Ro...

 222. Jocelyn Wiener, Times Staff Writer. Young, Female ...

 223. InNoor's Testimony: sights into Women in Islam vs....

 224. ,Nakata Khaula,A Japanese Woman's Experience of Hi...

 225. Michelle, "I came from a Jewish family in New Yor...

 226. Maureen McCormick, Life is good for Muslim women

 227. Maryam Jameelah, Converts' Stories: Interview with...

 228. Maryam al-Mahdayah, There is no more conflict w...

 229. Madonna Johnson "..all of my turmoil and anxiety ...

 230. Dr. Kari Ann Owen.USA, Jewish, "I began to look .....

 231. Karen's Testimony. "If Jesus is God, then why did ...

 232. Haji Maryam Mohammed Ahmed, American Muslima, She ...

 233. Chahida Zanabi, Norway, "..i found [a belief that ...

 234. Asiya Abd al-Zahir,Australia, "..the only religion...

 235. Aminah Assilmi "I couldn't be a Muslim! I was Ame...

 236. Yvonne Ridley In the Hands of the Taliban: From C...

 237. Yusuf Islam (Formerly Cat Stevens) Famous ex-Roc...

 238. Wilfried (Murad) Hofmann, German Diplomat And NATO...

 239. PROF. UMAR MITA, Economist, Social Worker and Pre...

 240. Nuh Ha Mim Keller, From an American Catholic to on...

 241. Leopold Weiss,Statesman, Journalist, Author, and t...

 242. Muhammad Ali

 243. Dr. Maurice Bucaille,The author of: "The Quran and...

 244. Michael Wolfe

 245. Malcolm X - In His Own Words

 246. A Confession by Leo Tolstoy

 247. Kareem Abdul-Jabbar

 248. Johann Wolfgang v. Goethe Embraced Islam

 249. Jemima Goldsmith : Why I chose Islam, by bride Jem...

 250. Jermaine Jackson

 251. Dr. Jeffrey Lang

 252. German Pop Singer Finds Destination in Islam

 253. Lord Headley Al-Farooq (England)

 254. Hamza Yusuf (Mark Hanson)

 255. Lady Evelyn Zeinab Cobbold

 256. Dileep Kumar, Leaving Celebrity Status Behind

 257. Dr. Abu Ameenah Bilal Philips

 258. Testimony of Abdur-Raheem Greene (Formerly Anthony...

 259. Dr. Yahya A.R. Lehmann,(Former Roman Catholic Prie...

 260. Viacheslav Polosin - Former Archpriest of the Russ...

 261. S.M. SULAYMAN,(Former Baptist Church Minister), U....

 262. Selma A. Cook,An Australian Missionary’s Journey t...

 263. Ruba Qewar, Jordanian Missionary reverts to Islam

 264. Raphael Narbaez, Jr. ,From the Watchtower to the M...

 265. Rabbi Moisha Krivitsky of Makhachkala synagogue e...

 266. Muslima,The Former Catholic Missionary (Burundi)

 267. Khadijah 'Sue' Watson - Former pastor, missionary,...

 268. Ibrahim Khalil - Former Egyptian Coptic priest

 269. George Anthony - Former Catholic priest

 270. Dr. Gary Miller (Abdul-Ahad Omar) - Former mission...

 271. Anselm Tormeeda - 14th century CE scholar and prie...

 272. Anonymous Female Missionary Former Catholic missio...

 273. Abdullah al-Faruq - Formerly Kenneth L. Jenkins,

 274. Martin John Mwaipopo

 275. George Anthony - Former Catholic priest

 276. Drs. Alifuddin El-Islamy (d/h Siong Thiam ) :

 277. Cardinal Abu Ishaq

 278. Prof. Abdul Ahad Dawud

 279. Dr. Jerald F. Dirks

 280. Long journey toward Islam, a Muslim American

 281. Aisha Canlas, Peaceful Feeling Hearing Voices Adzan...

Download

  1. ebook : Masalah dan solusi (Shakwaa wa Hulul)

  2. Perlakuan terhadap minoritas menurut Kristen dan Islam

  3. Kisah perjalanan dari Kristen ISLAM

  4. Muhammad Saw dari A sampai Z

  5. Referensi Web Dunia : Quran Mp3

  6. Free ebook : Al-Quran dan Ilmu Astronomi

  7. Saya menyeru kepada Wanita dimana rasa malumu,Saudaraku?

  8. Tafsir Kalimat Tauhid

  9. Perjalanan Mencari Kebenaran (indonesia)

  10. Status Yesus didalam Islam

  11. download :Islamic CGI Scripts

  12. FREE EBOOK FROM pakdenono.com

  13. Download Al Quran dengan terjemahan bahasa urdu (1)

  14. download : E-Hadith Software E-book 2.0.1

  15. Screensaver Islami “ keajaiban Al qur’an

  16. download : INDAHNYA ISLAM KITA

  17. download : Muslim Explorer 2007

  18. Download : Software 1.0 Hadist

  19. download book : Wanita Dalam Pandangan Islam

  20. Kisah-Kisah para Nabi

  21. Cyber Salat

  22. Pentingnya sebuah hak

  23. Bacaan Al Quran : Abd AlWADOOD Haneef

  24. Islamic Screen Savers Downloads

  25. Divine Islam Software

  26. Internet Islamic Tools Downloads

  27. Hadith Downloads

  28. Quran Downloads

  29. Download : Piagam Madinah (language bahasa indones...

  30. HOLY QURAN - Chapter Wise - Beautifully Compiled

  31. Siapkah Kamu untuk Islam?

  32. Pertanyaan mu dan jawaban Al qur’an

  33. Islam – Jawaban kepada Non muslim

  34. Translation of the meaning of the Holy Quran

  35. Quran recitation by Sa'ad al-Ghamdi in MP3 format

  36. Arabic/English Quran in searchable (only English)
Gratis Download Ebook,Mp3 dan Software Islam's Fan Box